Vol. 54, 2006

 

TOMASZ SAMOJLIK - Najsłuszniejsze drzewo - historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia - The grandest tree - a history of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Białowieża Primeval Forest until the end of the 18th century

PIOTR DASZKIEWICZ - A comment on the forestry policy of Stanisław Leszczyński in Lorraine - Uwagi o Stanisława Leszczyńskiego polityce leśnej w Lotaryngii

JERZY TUMIŁOWICZ, PIOTR BANASZCZAK - Woody species of Araliaceae at the Rogów Arboretum - Drzewa i krzewy z rodziny Araliaceae w Arboretum w Rogowie

MARTA DZIUBIAK - O dawnych odmianach uprawnych jabłoni i ich pochodzeniu - Old apple cultivars and their origin

PIOTR SIKORSKI, MAREK WIERZBA, CZESŁAW WYSOCKI - Regeneracja spinetyzowanych grądów wyłączonych z tradycyjnego użytkowania gospodarczego - Regeneration of pinetized lime-oak-hornbeam forests excluded from traditional management

ALEKSANDRA JASIŃSKA, PIOTR SIKORSKI, LEONARD INDEKA, MAREK WIERZBA - Wybrane wskaźniki regeneracji grądów (Tilio-Carpinetum) ze sztucznym udziałem drzew iglastych - Selected indicators of lime-oak-hornbeam forests (Tilio-Carpinetum) with introduced conifers planting

JACEK BOROWSKI, PIOTR LATOCHA - Dobór drzew i krzewów do warunków przyulicznych Warszawy i miast centralnej Polski - Trees and shrubs suitable for street conditions in Warsaw and other cities in central Poland

ROMAN KOBENDZA - Drzewa i krzewy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Arbres et arbustes du Jardin Botanique de l'Université J. Piłsudski á Varsovie

EWA KRAZUE-MICHALSKA - Park pałacowy w Żarach - The palace park in Żary

RECENZJE

Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Zielonej Górze