Vol 4, No 2 (1926)

Table of Contents

Badania nad chondriomem, wakuolami i tłuszczami w ciągu rozwoju osobnikowego Pilobolus crystallinus Bref. [Observations sur le chondriome, les vacuoles et les graisses au cours de l'ontogénie du Pilobolus cristallinus Bref.]
Halina Łopieńska
PDF
97-105
Rozmieszczenie i budowa gruczołów wydzielniczych na liściach u kilku gatunków Prunus [Beiträge zur Verteilung und Anatomie der Secretionsorgane an den Blättern der Prunus-Arten]
Gustawa Knapheisówna
PDF
106-113
Moment rozszczepienia czynników genetycznych u Epilobium hirsutum L. [On the Moment of Mendelian Segregation in Epilobium hirsutum L.]
Józef Przyborowski
PDF
114-124
Études climatologiques
Dyzydery Szymkiewicz
PDF
125-140
Z mikroflory gleby w Polsce [Contribution à la microflore du sol en Pologne]
Helena Krzemieniewska, Seweryn Krzemieniewski
PDF
141-144
Wklęsłości kory i ich stosunek do listewek na drewnie u Salix aurita L. i S. cinerea L. [Die Einsenkungen auf der Rinde von Salix aurita L. und S. cinerea L. und ihre Verhältnisse zu den Leisten des Holzes]
Konstanty Steki, Adam Żyborski
PDF
145-153
Über den auf der nördlichen Seite der Belaër Kalkalpen in der „dolina Kępy" i. J. 1926 entdeckten grünen Schnee
István Gyökffy
PDF
154-165
Über ein neues Mitglied des Kryoplanktons der Hohen Tatra, Ankistrodesmus Tatrae Kol nova species
Elizabet Kol
PDF
166-168