Vol 7, No 2 (1930)

Table of Contents

Rzadkie lub zawleczone rośliny w Polsce [Seltene oder in der letzten Zeit nach Polen eingeschleppte Pflanzenarten]
Józef Trzebiński
PDF
81-86
Uproszczona metoda wyizolowania t. zw. glutationu z drożdży [Eine einfache Methode der Isolierung des sogenannten Glutathions aus Hefen]
Antoni Kozłowski
PDF
87-88
Masowe wystąpienie rdzy kozłkowej Puccinia commutata Sydow na hodowanej Valeriana officinalis L. [Das massenhafte Auftreten des Baldrianrostes auf der kultivierten Valeriana officinalis in Wilno]
Jan Muszyński
PDF
89-92
Pollenanalytische Untersuchungen bei Sulęczyno in der Kaschubei
M. Thomaschewski
PDF
93-102
Mutacje strąków i nasion u fasoli [Mutations des gousses et des graines chez Phaseolus vulgaris]
Stanisław Wóycicki
PDF
103-114
Krytyczny przegląd jeżyn w zielniku K. Piotrowskiego z r. 1895-96 [Conspectus ruborum regionibus Opatów, Sandomierz et Lwów oriundorum, qui in herbario Casimiri Piotrowski continentur]
Witold Kulesza
PDF
115-126
Zapiski florystyczne z Tatr [Floristische Notizen aus der Tatra]
Bogumił Pawłowski
PDF
127-138
Tertiäre Flora des Salzlagers von Wieliczka
Jan Zabłocki
PDF
139-156
Redukcja błękitu metylenowego przez drożdże. I. Wpływ koncentracji jonów wodorowych i temperatury [On the reduction of methylene blue by yeast. I. The influence of hydrogen ion concentration and of temperature]
Antoni Kozłowski
PDF
157-163
Przyczynek do teratologji biologji kwiatów storczyków krajowych [Contribution à la tératologie et biologie des fleurs des Orchidées indigènes]
Zofia Teska-Demianowiczowa
PDF
165-168
Pollenanalytische Untersuchungen des Interglazials von Żoliborz in Warschau
Jadwiga Raniecka
PDF
169-182
Studja morfologiczne nad formą lawinową świerka w Tatrach [Untersuchungen über die Lavinenform der Fichte in Tatra]
K. Stecki, M. Kreuzinger
PDF
183-196
O budowie woreczka zarodkowego Petunia violacea Lindl. [Sur la structure du sac embryonnaire chez Petunia violacea]
S. Cuchtmanówna
PDF
197-204
Krytyczne uwagi o występowaniu Carex incurva Ligft. i Carex. chordorrhiza Ehrh. w południowo-wschodniej Europie [Kritische Bemerkungen über das Auftreten von C. incurua Lighft. u. C. chordorhiza Ehrh. im südöstlichen Europa]
Józef Mądalski
PDF
205-214
Flora kopalna Wieliczki na tle ogólnych zagadnień paleobotaniki trzeciorzędu [Die fossile Flora von Wieliczka und die allgemeinen Probleme der Paleobotanik des Tertiärs]
Jan Zabłocki
PDF
215-240
Influence de la température sur la fructification de Didymium nigripes (Fr.)
F. X. Skupiński
PDF
241-249
Miksobakterje Polski. Część trzecia [Die Myxobakterien von Polen. III. Teil]
Helena Krzemieniewska, Seweryn Krzemieniewski
PDF
250-273