Vol 9, No 1-2 (1932)

Table of Contents

Sur quelques plantes nouyelles pour la flore de la Bosnie et de la Bulgarie
Józef Paczoski
PDF
1-6
Nieco szczegółów z zakresu rozwoju pylników i pyłku, u niektórych przedstawicieli rodzaju Gentiana. I. Gentiana asclepiadea L. [Quelques détails du développment des anthères et du pollen chez certains rèprèsentants du genre Gentiana. I. Gentiana asclepiadea L.]
Z. Wóycicki
PDF
7-30
Diagnoses plantarum novarum in Anatolia septentrionali anno 1925 lectarum
Hanna Czeczot
PDF
31-45
Krytyczny przegląd rozwoju poglądów na mieszańce wegetatywne, w związku z próbą rozwiązania sprawy mieszańca wegetatywnego Lilaków odmian: Présiden Poincaré + Dame Blanche [Aperçu critique des données concernant les hybrides végétatifs, en relation avec les essais de la solution du probléme de l'hybride végétatif des Lilas, variétés Président Poincaré + Dame Blanche]
Stanisław Wóycicki
PDF
47-86
Genetische Studien über die Bastarde zwischen Geum urbanum L. und Geum rivale L.
Czesław Prywer
PDF
87-114
Z badań nad kleistogomją III. Dymorfizm kwiatowy u fijołka wonnego pełnokwiatowego (Viola odorata fl. pleno hort)
Tadeusz Gorczyński
PDF
115-130
Über Bewegungs und Trennungsgewebe im Blütenstiel von Sparmannia africana L.
W. Domagalski
PDF
131-150
Z badań nad historją roślinności w Wielkopolsce drogą analizy pyłkowej [Investigations in the history of the vegetation of Poznania by means of pollen analysis]
Adam Wodziczko
PDF
151-155
Zatorfienie dolinne Łani [Les Tourbières de la vallée de la Łania]
Irena Dąbkowska
PDF
157-205
O stymulującem działaniu szlamu na wiązania azotu w wodach naturalnych [La stimulation de la fixation de l'azote libre dans les bassins d'eaux naturels]
M. Lebenbaum
PDF
207-236
Die altdiluvialen Dryasfloren der Gegend von Przemyśl
Stanisław Kulczyński
PDF
237-299
Grab (Carpinua Betulus L.) w Północno-wschodniej Polsce, jego rozmieszczenie oraz udział w tworzeniu drzewostanów [Die Hainbuche (Carpinus Betulus L.) im Nordosten Polens, ihre Verbreitung und ihr Anteil im Aufbau der Waldbest ände]
Józef Goetz
PDF
301-351
Observations biométriques
Dezydery Szymkiewicz
PDF
353-364
Bilans azotowy w akwariach [Le bilan d'azote dans les aquariums]
K. Bassalik
PDF
365-375