Vol 12, No 3 (1935)

Table of Contents

Nieco szczegółów z zakresu rozwoju pylników i pyłku u niektórych przedstawicieli rodzaju Gentiana. III. Gentiana lutea L. [Zur Entwicklungsgeschichte der Antheren und des Pollens bei einigen Repräsentanten der Gattung Gentiana. III. Gentiana lutea L.]
Z. Wóycicki
PDF
207-226
Von den Wäldern und der Waldwirtschaft Islands
Agnek Francisco Kofoedhansen
PDF
227-234
Der Lössboden in seiner Beziehung zur Waldvegetation
Agnek Francisco Kofoedhansen
PDF
235-256
Badania nad kleistogamją. IV. Rozwój tkanek archesporjalnych i przebieg procesów zapłodnienia u Cardamine chenopodiifolia Pers. [Untersuchungen über Kleistogamle. IV. Entwicklung der Archesporgewebe und der Befruchtungsvorgang bei Cardamine chenopodiifolia Pers.]
T. Gorczyński
PDF
257-274
Powstawanie w roślinach antocjanu przez utlenianie antocjanogenów [On the formation of anthocyanins in plants by an oxidation of anthocyanogens]
Antoni Kozłowski
PDF
275-288
Spostrzeżenia nad gatunkami Ithyphallus impudicus (L.) Fr. i Ithyphallus imperialis (Schulzer) [Bemerkungen zu Ithyphallus impudicus (L.) Fr. und Ithyphallus imperialis Schulzer]
T. Dominik, M. Morawski
PDF
289-297
Ciekawe krasnorosty Hildenbrandia rivularis (Liebm.) I. Ag. i Thorea ramosissima Bory w Wielkopolsce [Interessante Süsswasserrotalgen Hildenbrandia rivularis (L i e b m.) I. Ag. und Thorea ramosissima Bory in Grosspolen]
F. Krawiec
PDF
299-300