Vol 13, No 2 (1936)

Table of Contents

Przyczynek do znajomości flory porostów Lubelszczyzny [Contribution à la connaissance des lichens du plateau de Lublin]
F. Krawiec
PDF
85-92
Palestinian plants, their biology, diseases and cryptogamic inhabitants
Jos. Carmin
PDF
93-103
O budowie cytologicznej i cyklu rozwojowym promieniowców (Actinomycetes) [Über die zytologische Structur und den Entwicklungszyklus der Actinomyceten]
Jan Badian
PDF
105-126
Powłoki wodorotlenku żelaza na gałązkach Chantransia chalybaea Fries. (Przyczynek do znajomości bakteryj żelazistych z rodzajów: Siderocystis i Siderocapsa) [Eisenhydroxydablagerungen auf Chantransia chalybaea Fries]
Karol Starmach
PDF
127-148
Gagea Liottardii Roem. et Schult. Nowy gatunek alpejski we florze Karpat wschodnich [Gagea Liottardii Roem. et Sehult. Eine neue alpine Art in den Ostkarpathen]
Józef Mądalski
PDF
149-160