Vol 14, No 3 (1937)

Table of Contents

Hirsutorubryna, rzadki typ antocjanu, znaleziona w nasionach Lupinus hirsutus i jej powstawanie przez utlenianie chromogenu [Hirsutorubrin, a rare type of anthocyanin, found in the seeds of Lupinus hirsutus, and its formation by oxidation of chromogen]
Antoni Kozłowski
PDF
167-173
Traganek zwisłokwiatowy, nowy składnik flory polskiej [Astragalus penduliflorus Lam., ein neuer Bürger der polnischen Flora]
Bogusław Pawłowski
PDF
175-182
Badania nad peroksydazami zewnątrzkomórkowymi u roślin wraz z krytycznym rozpatrzeniem reakcyj peroksydazowych [Recherches sur les peroxydases extracellulaires dans les plantes et revue critique des réactions peroxydasiques]
Stanisław Biniecki
PDF
183-203
A contribution to the knowledge of the cytoplasmatic influence on the effect of nuclear factors in Linum
Wacław Gajewski
PDF
205-214
Troisième contribution statistique à la géographie floristique
Dezydery Szymkiewicz
PDF
215-238
On the optical peculiarities of somatic chromosomes
W. A. Becker, J. Kozbiał
PDF
239-248