Vol 20, No 2 (1950)

Table of Contents

Étude des fleurs doubles chez Nymphaea rubra var. longiflora aux Thermes de Héviz ainsi que d'autres observations biologiques
J. Györffy
PDF
347-359
Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cześć I: Zespoły pól uprawnych [Les associations végétales de Jura Cracovien. Iére partie: Les associations des champs cultivés]
Jan Kornaś
PDF
361-438
Krytyczny przegląd niektórych gatunków rodzaju Lepidium R. B r. oraz nowe gatunki dla flory polskiej [Aperçue critique de certaines espèces du genre Lepidiurn R. Br. et les nouvelles espèces pour la flore polonaise]
Roman Kobenza
PDF
439-453
The inheritance of specific traits in the hybrid Geum coccineum × rivale
W. Gajewski
PDF
455-476
Powstawanie i rozwój korka u Evonymus europaea L. i Eronymus verrucosa Scop. [L'origine et le développement du suber chez Eronymus europaea L. et Evonymus verrucosa Scop.]
Jadwiga S. Kondratowicz
PDF
477-500
Dodatki i sprostowania do flory Sądeczyzny [Addenda et corrigenda ad floram Terrae Sandecensis]
Bogumił Pawłowski
PDF
501-511
A simplified serological test for the determination of virus X in potato paints
K. Świeżyński
PDF
513-521
Próba statystyki klasy iglastych [An experiment in Coniferae statistics]
Kazimierz Browicz
PDF
523-548
Sasanka słowacka, nowa roślina flory polskiej [Pulsatilla slavica (Reuss.) Zam et Paegl., a new plant of the Polish flora]
Zofia Radwańska-Paryska
PDF
549-556
Tatrzańskie notatki florystyczne [Floristic notes from Tatra Mountains]
Zofia Radwańska-Paryska
PDF
557-576
Contribution à l'étude de l'hydrolise dissymétrique effectuée par des estéreases
F. Górski
PDF
557-587
Badania nad warunkami i mechanizmem działania związków próchniczych na organizm roślinny [Recherches sur les conditions et le mechanisme de l'efficacité des composés humiques sur l'organisme végétale]
S. Gumiński
PDF
589-620
Rośliny dziko rosnące sprzedawane na targach w Krakowie [Plantes sauvages vendues au marché de Cracovie]
Maria Łucka
PDF
621-633
Cytological studies on Cochlearia polonica
A. Bajer
PDF
635-646
Studia cytologiczno-ekologiczne nad gatunkami tatrzańskimi rodzaju Aconitum Tourn. [Cyto-ecological studies in Aconitum species from the Tatra Mountains]
W. Leszczak
PDF
647-664
The influence of Temperature on Phototactic Movements of Chloroplast
A. Zurzycka, T. Zurzycki
PDF
665-680
Naparstnica purpurowa, nowy składnik flory Tatr [Digitalis purpurea L., a newly discovered component of the Tatra flora]
Zofia Radwańska-Paryska
PDF
681-688
Flora mikologiczna Doliny Łomny (Czechosłowacja) [Flore mycologique de la vallée Łomna (Tchécoslovaquie)]
Alina Skirgiełło
PDF
689-708
Electrical forces in Mitosis
A. Bajer
PDF
709-737