Vol 22, No 3 (1953)

Table of Contents

Quantum requirement in photosynthesis. A new method for its estimation
F. Górski
PDF
459-474
Endosperm – a valuable material for experimental studies of mitosis in vivo
A. Bajer
PDF
475-482
Badania mikroklimatyczne w zespołach roślinnych Puszczy Niepołomickiej [Microclimatic Investigations in Plant Communities of the Puszcza Niepołomicka]
Karol Ermich
PDF
483-559
Badania mykotrofizmu dębów na terenie Polski z uwzględnieniem warunków bioekologicznych [Untersuchungen über den Mykotrofismus der polnischen Eichen in verschiedenen Lebensbedingungen]
R. Pachlewski
PDF
561-576
Influence of extreme temperatures on mitosis in vivo I. Hymenophyllum
A. Bajer
PDF
577-586
Trochę obserwacji nad zaburzeniami w rozwoju kwiatów u Geum L. [Some observations on disturbances of floral development in Geum species and hybrids]
W. Gajewski
PDF
587-604
Ciekawa forma jęczmienia uprawnego Hordeum sativum Jess. [An interesting form of cultivated barley – Hordeum sativum Jess.]
Juljan Sawicki
PDF
605-615
Nowe rośliny dla Tatr Polskich oraz notatki florystyczne z Tatr [New plants and some floristic notes from the Polish Tatra Mountains]
Zofia Zwolińska
PDF
617-632
Grzyby pasożytnicze i saprofityczne (z wyjątkiem Agaricaceae i Boletaceae) Państwowego Nadleśnictwa Wolsztyn zebrane w latach 1949–1950 [Parisitic and saprophytic Fungi (except Agaricaceae a. Boletaceae) of state forests Wolsztyn (province Poznań, Poland) collected in 1949–1950]
Karol Zaleski
PDF
633-652