Vol 22, No 4 (1953)

Table of Contents

Obserwacje nad strukturą wrzeciona i nie zanikającymi jąderkami [Observations on spindle structure and persisting nucleoli]
A. Bajer
PDF
653-666
Badania nad ruchami fototaktycznymi chloroplastów. I. [Studies on the phototactic movements of chloroplasts. I.]
Alicja Zurzycka
PDF
667-678
Kinematographic method of chloropast movements analysis
Jan Zurzycki, Zurzycka Alicja
PDF
679-687
Grzyby jako pasożyty grzybów kapeluszowych [Fungi parasiting on mushrooms]
Krzysztof Bitner
PDF
689-722
Biogeneza antocjanu. Część I. Samoutlenianie się na antocjan uprzednio częściowo zredukowanych flawonoli [The biogenesis of anthocyans. Part I. Production of anthocyanidins by air-oxydation of previously partly reduced flavonols]
Antoni Kozłowski
PDF
723-732
Straty karotenu i witaminy C w sianach z różnych gatunków traw po upływie 2 mieśęcy od skoszenia [Loss of carotenes and vitamine C content in the hay from different forage plants after two momthes storage]
E. Syruczek
PDF
733-735
Mykotrofizm olesów Białowieskiego Parku Narodowego i Dornaszynia pod Wrocławiem [Über der Mykotrophismus der Pflanzenassoziationen der Erlenwälder im Nationalpark Białowieża und in Domaszyn bei Wrocław]
Wanda Truszkowska
PDF
737-752
Badanie mykotrofizmu zespołów roślinnych krainy kosodrzewu w granitowych Tatrach [Untersuchungen über den Mykotrophismus der Pflanzenassozionen im Krumholzkiefergebiet des Hohen Tatra-Gebirge]
Tadeusz Dominik
PDF
753-769
Chemiczne podstawy podobnego działania fizjologicznego próchnicy oraz wyciągów wodnych z liści niektórych gatunków roślin [Le fondement chimique de l'acivitée physiolgique de l'humus et des extrait aquex preparés de feuilles de quelqesunes espéces végetalés]
Gurniński S., Z. Gumińska
PDF
771-785
Badania nad biologią grzyba Hydnum erinaceus (Bull.) Fr. na sztucznych pożywkach [Studies on biology of the fungus Hydnum erinaceus (Bull.) Fr. on artificial media]
Tadeusz Glaser
PDF
787-804
Rzadko spotykana forma koralowa grzyba Fomes applanatus (Pers.) Wallr. forma coralloides, f. nova [Rarely met coralloid form of the sporophore Fomes applanatus (Pers.) Wallr. f. coralloides, f. nova]
Tadeusz Glaser
PDF
805-810
Experimental studies on protein spindles
J. Mole-Bajer
PDF
811-828
Maślanka wiązkowa - Naematoloma fasciculare (Fries ex Huds.) Karst. jako pasożyt roślin uprawnych [Naematoloma fasciculare (Fries ex Huds.) Karst. a parasitic fungus on the cultivated plants]
Wanda Zabłocka
PDF
829-837
Tetraclinis carpatica n. sp. z pliocenu Karpat zachodnich [Tetraclinis carpatica n. sp. from the Pliocene daposits of the West Carpathian Mountains]
Zofia Maślankiewiczowa
PDF
839-848
Zawartość kwasu askorbinowego (wit. C) w niektórych odmianach jabłek z woj. Białostockiego [The ascorbic acid content in some apple varieties from the province of Białystok]
Janina Weinberg
PDF
849-851
Poziomy witaminy C w odmianach ziemniaków i jarzynach województwa Białostockiego [The vitamine C content of some potato-varieties and legumes grown in the province of Białystok]
Wanda Oraczewska
PDF
853-856