Vol 23, No 2 (1954)

Table of Contents

Badania cytoekologiczne nad trzema gatunkami tatrzańskimi rodzaju Ranunculus L. [Cyto-ecological studies in three species of Ranunculus from the Tatra Mts.]
Z. Bauer
PDF
229-242
Badania embriologiczne nad Hypochoeris uniflora Vill. [Embryological studies in Hypochoeris uniflora Vill.]
Anna Szwabowicz
PDF
243-257
An amphiploid hybrid of Geum urbanum L. and G. molle Vis. et Panc.
W. Gajewski
PDF
259-278
Badania nad ruchami fototaktycznymi chloroplastów. II. [Studies on the phototactic movements of chloroplsts. II.]
Alicja Zurzycka, Jan Zurzycki
PDF
279-288
Badania nad zmiennością wirusa ziemniaczanego „X" pod wpływem ultradźwięku [Investigations on the mutations of potato virus „X" induced by ultrasonics]
K. Miczyński
PDF
289-320
Studia cytologiczne nad Vicia cracco L. i V. tenuifolia Rth. [Cytological studies in Vicia cracca L. and V. tenuifolia Rth.]
Czesława Ryka
PDF
321-333
Próby skrócenia okresu wegetacji u Ricinus communis L. [Endeavour of shortening of the vegetation period of Ricinus communis L.]
Olga Kostecka-Mądalska
PDF
335-357
Meiosis in a polyhaploid twin plant and a hexaploid hybrid of Valeriana sambucifolia Mikan
M. Skalińska
PDF
359-374
Badania kariologiczne nad gatunkami rodzaju Dentaria L. występującymi w Polsce [Karyological studies in species of Dentaria L. occuring in Poland]
E. Banach-Pogan
PDF
375-382
Cine-Micrographic studies on mitosis in endosperm. I. [Badania kinematograficzne nad mitozą w endospermie. I.]
A. Bajer
PDF
383-412
Plankton stawów rybackich (zimochowów) w Żabieńcu [Le plancton des étangs viviers de Żabieniec]
Wanda Kurtz
PDF
413-430