Vol 24, No 2 (1955)

Table of Contents

Alkaloidy i glikozydy flawonowe widłaków [Alkaloide und Flavonglukoside der Lycopodien]
J. Muszyński
PDF
237-244
Zależność przyrostu drzew w Tatrach od wahań klimatycznych [The dependence of the diameter growth of trees from Tatra mountains on the climatic fluctuations]
K. Krmich
PDF
245-273
Dalsze badania cytologiczne nad gatunkami rodzaju Cardamine L. [Further cytological studies in Cardamine L.]
E. Banach-Pogan
PDF
275-286
Z badań nad zgniliznami drewna olszy czarnej (Alnus glu-tinosa (L.) Gaertn.) w odroślowym drzewostanie w Wesołej k. Siemianic [Some results of investigations on the heart-rots in a sprout alder stand of Wesoła near Siemianice (Province Poznań, Poland)]
St. Domański
PDF
287-310
Cytogenetic relations of Geum macrophyllum Willd. with G. perincisum Rydb. and G. oregonense Rydb
W. Gajewski
PDF
311-334
Mikroelementy w niektórych gatunkach traw i roślin motylkowych [Trace elements in some species of grasses and leguminous plants]
T. Baszyński
PDF
335-340
The development of tobacco seedlings in connection with seasons and the dynamic state of proteins
A. Kozłowska
PDF
341-356
Badania florystyczno-ekologiczne nad roślinnością galmanową okolic Bolesławia i Olkusza [Floral and Ecological Studies on Calamine Flora in the District of Bolesław and Olkusz]
J. Dobrzańska
PDF
357-415
A new object for investigation on the phototactic chloroplast movements
J. Zurzycki
PDF
417-419
Materiały do fitosocjologicznej systematyki borów mieszanych w Polsce [Zur Systematik der azidophilen Mischwälder in Polen]
W. Matuszkiewicz, M. Polakowska
PDF
421-458
Stanowisko systematyczne i tendencje rozwojowe dąbrów białowieskich [La situation systématique et les tendances d'évolution des chénaies de Białowieża]
A. Matuszkiewicz
PDF
459-494
Badanie syntezy i hydrolizy sacharozy w żywych komórkach [Investigations on the synthesis and hydrolysis of sucrose in living cells]
Z. Turnowska-Starck
PDF
495-514
Tytus Chałubiński jako botanik (1820-1889) [Tytus Chałubiński comme botaniste (1820-1889)
B. Hryniewiecki
PDF
515-529