Vol 25, No 1 (1956)

Table of Contents

Badanie mykotrofizmu zespołów roślinnych regla dolnego w Tatrach [Untersuchungen über der Mykotrophismus der Pflanzenassoziationen der unteren Waldstufe im Tatragebirge]
T. Dominik, R. Pachlewski
PDF
3-26
Materiały do fitosocjologicznej systematyki ciepłolubnych dąbrów w Polsce [Zur Systematik der Quercetalia pubescentis- Gesellschaften in Polen]
W. Matuszkiewicz, A. Matuszkiewicz
PDF
27-72
Powiązanie anabolizmu z katabolizmem u Pseudomonas extorquens Bassalik [The Relationship between Anabolism and Katabolism in Pseudomonas extorquens Bassalik]
L. Janota
PDF
73-110
Promieniowce z rodzaju Streptomyces ściółki i gleby lasu bukowego [Actinomycetes of the genus Streptomyces from the litter and soil of a beech wood]
K. Wolniewicz-Czerwińska
PDF
111-158
Studium nad grzybem Phellinus punctatus (Fr.) Pilát ze szczególnym uwzględnieniem jego rakotwórczej działalności na jesionie [A Study of Phellinus punctatus (Fr.) Pilát with special Reference to its cankerous Activity on Ash]
St. Domański
PDF
159-180
O pierwszej chimerze peryklinalnej wśród nagonasiennych [The First Pereclinal Chimera among Gymnosperms]
Z. Hejnowicz
PDF
181-202