Vol 25, No 2 (1956)

Table of Contents

Zielenice w planktonie stawów rybnych gospodarstwa doświadczalnego PAN w Landeku [A Survey of Green Algae in Phytoplankton at the Experimental Fish Farm of the Polish Academy of Sciences in Landek]
J. Sosnowska
PDF
203-244
Badania rocznej rytmiki rozwojowej rośliny drzewiastej ze szczególnym uwzględnieniem reakcji fotoperiodycznej siewek modrzewia europejskiego (Larix europaea D.C.) [A Research on the Yearly Cycle in the Growth of Woody Plants with Special Reference to Photoperiodism in Seedlings of the European Larch (Larix europaea D.C.)]
W. Zelawski
PDF
245-274
Rodzaj Sagittańa L. w świetle „Taksonomii Wrocławskiej" [Die Gattung Sagittaria L. im Lichte von „Breslauer Taxonomie"]
E. Kuźniewski
PDF
275-284
Badania porównawcze huby korzeniowej (Fomes annosus Fr.) pochodzącej z sosny, świerka i brzozy na sztucznych pożywkach [Comparative Studies on. Fomes annosus Fr. From Pine, Spruce and Birch Grown in Culture]
T. Glaser, Z. Sosna
PDF
285-303
Z badań bakteriologicznych nad ściółką i glebą lasu bukowego [Bacteriological researches on the litter and beech wood soil]
J. Stabrowska
PDF
305-323
Agrapyron literale (Host) Dum. und ihre Hybride mit A. unceum (L.) Beauv. als Ballastpflanzen in der Flora Polens
A. Hansen
PDF
325-330
Pflanzensoziologische Untersuchungen im Forstrevier „Ruda" bei Puławy (Polen) [Badania fitosocjologiczne w leśnictwie „Ruda" w Puławach]
Wł. Matuszkiewicz
PDF
331-400
Nowa metoda jednoczesnego oznaczania transpiracji i absorbcji wody przez rośliny w kulturach wodnych. II. [A new Method for Simultaneous Determination of Transpiration and Absorption in Water Cultures. II.]
J. Terłowski
PDF
401-408