Vol 25, No 3 (1956)

Table of Contents

Badania składu chemicznego pyłku [Investigations a on the chemical composition of the pollen]
K. Lubliner-Mianowska
PDF
409-419
Torfowisko Wysokie Gorbacz Cz. II. Badania chemiczne i biochemiczne [The peat-bog Gorbacz Part. II. Chemical and biochemical investigations]
T. Baszyński, W. Sławiński, I. Zawadzka, K. Zawadzki
PDF
421-433
Badania nad zjawiskiem fotomorfozy o Aspergillus giganteus . Wehm. I [Recherches sur la photomorphose chez Aspergillus giganteus Wehm. I]
A. Zurzycka
PDF
435-458
Wzrost i różnicowanie w korzeniu Phleum pratense. I. Rozmieszczenie wzrostu podłużnego w korzeniu [Growth and differentiation in the root of Phleum pratense. I. Growth distribution in the root]
Z. Hejnowicz
PDF
459-478
Szczątki roślin uprawnych z grodziska halsztackiego w Kamieńcu koło Torunia [Remains of Cultivated Plants from a Hallstatt Fort in Kamieniec near Toruń]
K. Wasylikowa
PDF
479-512
Dwa nowe dla Polski i Europy kryobionty w Tatrach [Two kryobionts in the Tatras new for Poland and Europe]
J. Siemińska
PDF
513-516
O drewnach kopalnych ze śląskiego miocenu [Fossil woods from Silesian Miocene]
M. Reyman
PDF
517-528
O drewnach kopalnych typu Araucarioxylon w Polsce [Fossil woods of Araucarioxylon type from Poland]
M. Reyman
PDF
529-535
Plankton roślinny zbiornika zaporowego w Kozłowej Górze w latach 1951–1953 [Phytoplankton of the dam-reservoir at Kozłowa Góra in the years 1951–1953]
C. Szklarczyk
PDF
537-578
Trzy rośliny nowe dla flory mioceńskiej Polski [Three Plants new to the Miocene Flora of Poland]
M. Wąs
PDF
579-588