Vol 25, No 4 (1956)

Table of Contents

Materiały do geografii wątrobowców polskich. I. Rozmieszczenie wątrobowca Barbilophozia Kunzeana (Hub.) K. M. w Polsce [Beitrage zur Geographie der polnischen Lefoermoose. I. Die Verbreitung der Barbilophozia Kunzeana (Hub.) K. M. in Polen]
J. Szweykowski
PDF
589-602
Materiały do geografii wątrobowców polskich. II. Chandonanthus setijormis (Ehrh.) Ho we w Tatrach Polskich [Beiträge zur Geographie der polnischen Lebermoose. II. Chandonanthus setiformis (Ehrh.) Howe in der polnischen Tatra]
J. Szweykowski
PDF
603-613
Wzrost i różnicowanie w korzeniu Phleum pratense II. Rozmieszczenie podziałów komórkowych [Growth and differentiation in the root of Phleum pratense II. Distribution of cell divisions in the root]
Z. Hejnowicz
PDF
615-628
Mchy Wyżyny Śląskiej (Okręg Wapienia Muszlowego ) [The Mosses of the Silesian Upland (The Muschelkalk Area)]
Marian Kuc
PDF
629-673
Karyological studies in Parnassia palustris L.
E. Banach-Pogan
PDF
675-679
Przebieg regeneracji wierzchołka korzenia Hordeum vulgare [Verlauf der Regeneration der Wurzelspitze von Hordeum vulgare]
Fr. Kadej
PDF
681-712
Chromosome number and accessories in Avena versicolor Vill
M. Skawińska
PDF
713-718
Badania cytologiczne nad trzema gatunkami rodzaju Carduus L. [Cytological studies in three species of Carduus L.]
A. Górecka
PDF
719-731
Studies in the biology of reproduction and embryology of Homogyne alpina (L.) Cass
K. Urbańska
PDF
733-751