Vol 26, No 3 (1957)

Table of Contents

Powstawanie i rozwój perydermy w łodygach Pelargonium zonale Ait. Pelargonium odoratissimum Ait., Pelargonium peltatum Ait. Pelargonium grandiilorum Willd. [Naissance et développement du périderme dans les tiges des Pelargonium zonale Ait., Pelargonium odoratissimum Ait., Pelargonium peltatum Ait., et Pelargonium grandiilorum Willd.]
M. Kwiatkowska
PDF
485-499
Badania składu chemicznego pyłku. II. Badania błon pyłkowych [Investigation on the chemical composition of pollen. II. The study of the pollen membranes]
A. Kwiatkowski, K. Lubliner-Mianowska
PDF
501-514
Wstępne obserwacje nad wpływem czynników zewnętrznych na płeć u konopii [Ein Beitrag zum Einfluss der Aussenfatkoren auf das Geschlecht des di- und tetraploiden Hanfes]
T. Łączyńska-Hulewiczowa
PDF
515-549
Chloroplasty w liściach roślin zimozielonych [Les chloroplastes dans les feuilles des plantes hivernales]
E. Mikulska
PDF
551-564
Plectonema Batrachospermi sp.n.
K. Starmach
PDF
565-568
Wiek interglacjału w Koszarach nad Bugiem [The age of the interglacial deposits at Koszary on the River Bug]
A. Srodoń
PDF
569-581
Działanie kinetyny wyizolowanej z kwasu dezoksyrybonukleinowego (z grasicy) na tkanki roślinne. II. Badania anatomiczne [Effects of kinetin isolated from thymus DNA on plant tissues. II. Anatomical investigations]
M. J. Olszewska, W. Maciejowska-Potapczykówa
PDF
583-596
Flora mchów z czwartorzędowych osadów torfowisk reofilnych [Moosflora quartärer Flachmoorablagerungen]
M. Jasnowski
PDF
597-629
Badania nad oddychaniem korzeni. Część II (Wpływ niektórych związków mineralnych) [Recherches sur la respiration des racines. Part II (Influence des certaines substances minérales)]
S. Gumiński, W. Czerwiński, E. Unger, H. Skrabka
PDF
631-645
Natura niektórych form variegata w rodzinie Cupressaceae [Nature of the some forms variegata in Cupressaceae]
A. Hejnowicz, Z. Hejnowicz
PDF
647-655