Vol 26, No 2 (1957)

Table of Contents

Obserwacje niektórych grzybów pasożytniczych i saprofitycznych na pędach Populus euramericana marilandica Bose. w Turwi (woj. poznańskie) [Les observations de quelques champignons parasites ou siapropihytes sur les jeunes pousses de Populus euramericana marilandica Bose. à Turew près de Poznań]
W. Truszkowska
PDF
257-269
Roślinność hałd kopalniano-hutniczych niklu w Szklarach k/Ząbkowic Śl. i warunki jej występowania [Vegetation of the mining-melting nickel heaps in Szklary near Ząbkowice Śląskie and conditions of its occurrence]
J. Siarosiek
PDF
271-290
Chamaesiphon aggregatus (Jancz.) Geitler
K. Starmach
PDF
291-297
Zmienność ziarn pyłków leszczyny (Corylus avellana L.) na tle zespołów leśnych Białowieskiego Parku Narodowego [Variations of Pollen Grains in Hazel (Corylus avellana L.) and their Connection with Forest Associations in the Białowieża National Park]
M. J. Dąbrowski
PDF
299-307
Helrellella sphaerospora (Peck) Imai en Pologne
A. Skirgiełło
PDF
309-317
Přisipěvek k poznáni Gasteromycetů v Polsce [A eontribution to the knowledge of Gasteromycetes from Paland]
J. Šmarda
PDF
319-324
Vliv humosovych latek (oxyhumolitu) na rostliny [The effect of humus substances (Oxyhumolits) on plants]
S. Prat, J. Čatskya, O. Melichar
PDF
325-347
Anthocyanin pigment and the influence of light on the development of cabbage seedlings
A. Szweykowska
PDF
349-359
Działanie kinetyny wyizolowanej z kwasu dezoksyrybonuklei nowego (z grasicy) na tkanki roślinne (część I) [The effect of kinetin isolated from thymus DNA on plant tissues (part I)]
A. Dmochowski, W. Maciejewska-Potapczykowa, E. Sempińska
PDF
361-371
Charakterystyka mikroklimatu głównych zespołów Lasu „Ruda" w Puławach [Zur mikroklimatischen Charakteristik der wichtig-sten Waldassoziationen des Forstreviers „Ruda" bei Puławy (Polen)]
A. Sokołowski
PDF
373-412
Rozwojowe badania nad wierzchołkami pędu Chamaecyparis pisifera i interpretacja formy sauarrosa [Ontogenic studies on Shoot Apices in Chamaecyparis pisifera and an interpretation of the form squarrosa]
Z. Hejnowicz
PDF
413-466
Zespoły roślinne Jury Krakowskiej Część III. Zespoły piaskowe [Les associations végétales du Jura Cracovien III partie. Les associations psammophiles]
J. Kornaś
PDF
467-484