Vol 27, No 4 (1958)

Table of Contents

Utlenione związki próchniczne jako stymulatory kiełkowania nasion [Combinaisons humiques oxydées comme stimulateures de la germination des graines]
Z. Gumińska
PDF
501-522
Udział mocznika w biosyntezie glutaminy w liściach rajgrasu [The role of urea in biosynthesis of glutamine in the leaves of rye-grass]
Z. Kaniuga
PDF
523-540
Badania Mości chlorofilu w fitoplanktonie jezior Rajgrodzkich [Researches on the chlorophyll content in the phytoplankton of the lakes of Rajgród]
B. Czeczuga
PDF
541-561
Succession régressive de la végétation de garrigue sur calcaires compacts dans la Montagne de la Gardiole près de Montpellier [Regresywny rozwój roślinności garrigue na wapieniach skalistych pasma Montagne de la Gardiole koło Montpellier]
J. Kornaś
PDF
563-596
Badania nad rozmieszczeniem i ekologią aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim [The distribution and the ecology of Aldrovanda vesculosa L. in Łęczna-Włodawa lake-district]
D. Fijałkowski
PDF
597-604
Obserwacje nad ekologią i nad rozmieszczeniem wierzby borówkolistnej (Saliz myrtilloides L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim [Observations on the ecology and the distribution of Salix myrtilloides in the lake-district of Łęczna-Włodawa]
D. Fijałkowski
PDF
605-612
Anatomiczna budowa rdzenia u modrzewia europejskiego (Larix europaea DC.), polskiego (L. polonica Rac.) i syberyjskiego (L. sibirica Ledb.) [Anatomical structure of the pith of Larix europaea DC., L. polonica Rac. and L. sibirica Ledb.]
W. Micek
PDF
613-629
Zbiorowiska z roślinnością kserotermiczną w Rudniku k. Lublina i Dobużku k. Łaszczowa [Xerothermic plant associations in Rudnik near Lublin and Dobużek near Łaszczów]
K. Izdebski
PDF
631-648
Wpływ pory doby naświetlania ma efekt indukcji fotoperiodycznej u rośliny krótkiego dnia Perilla ocimoides L. [The influence of the length of light period on the photoperiodic reaction of the shortoday plant - Perilla ocimoides L.]
T. Rylska
PDF
649-674
Materiały do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespołów (związek Fagion) w Polsce [Zur Systematik der Fagion-Gesellschaften in Polen]
A. Matuszkiewicz
PDF
675-725
Cytogenetical studies with Geum hispidum Fr.
W. Gajewski
PDF
727-743