Vol 27, No 3 (1958)

Table of Contents

O wpływie merkurochromu na kiełkowanie i rozwój siewek u Lactuca sativa L. [Vom Einfluss des Merkurochroms auf das Keimen und die Entwicklung der Sämlinge der Lactuca sativa L.]
O. Kostecka-Mądalska
PDF
359-372
The potato starch hydrolyzate as a substrate of carrot tissue grown in vitro
M. Piechowski
PDF
373-382
Ważniejsze zespoły łąkowe doliny górnej Wisły a poziomy wód gruntowych [Die wichtigsten Grünlandgesellschaften des oberen Weichseltales und die Grundwasser-Ganglinien]
K. Zarzycki
PDF
383-428
Analiza wpływu substancji rakotwórczych na strukturę i biochemizm tkanek roślinnych hodowanych in vitro [Analysis of the influence of carcinogendc substances on the structure and biochemistry of plant tissues grown in vitro]
J. Rogozińska
PDF
429-461
Mszaki epifityczne zespołów leśnych w Białowieskim Parku Narodowym [Epiphytic bryophytes from different forest associations in the National Park of Białowieża]
J. Mickiewicz, A. Trocewicz
PDF
463-482
Badania kariologiczne nad polskimi gatunkami rodzaju Cirsium Mill. em. Scop. [Karyological studies in species of Cirsium Mill. em. Scop. occuring in Poland]
Roman Czapik
PDF
483-489
Identyfikacja stopnia poiplojdalności u buraka (Beta vulgaris L.) na podstawie liczby ujść łagiewkowych pyłku [The identification of polyploidy in beet (Beta vulgaris L.) by determination of pollen pores]
A. Kużdowicz
PDF
491-500