Vol 27, No 1 (1958)

Table of Contents

Zawartość chromu a karłowatość u Senecio viscosus L. [Chromgehalt und Zwergbildung in der Senecio iriscosus L.]
J. Sarosiek
PDF
1-19
Materiały do fitosocjologicznej systematyki zespołów olsowych w Polsce [Zur Systematik der Bruchwaldgesellschaften (Alnetalia glutinosae) in Polen]
W. Matuszkiewicz, H. Traczyk, T. Traczyk
PDF
21-44
Próba mykologicznej analizy korzeni świerka (Picea excelsa Lk.) [Versuch einer mykologischen Analyse von Fichtenwurzeln (Picea excelsa Lk.)]
K. Mańka, W. Truszkowska
PDF
45-73
Próba chromatograficznej i biologicznej analizy regulatorów wzrostu w ekstraktach z pyłku leszczyny (Corylus avellana L.) [Versuch einer chromatographischen und biologischen Analyse von Wuchsstoffen in Extrakten aus Haselstrauch Pollen (Corylus avellana L.)]
L. Michalski
PDF
75-82
Wstępne badania anatomiczne procesu kształtowania się drewna późnego w „słoju rocznym" siewek modrzewia (Larix europaea D. C.) w związku z warunkami długości oświetlenia dziennego [Preliminary anatomical investigations into the process of late wood differentiation in Larch (Larix europaea D. C.) seedlings annual rings as influenced by the length of day light]
B. Molski, W. Żelawski
PDF
83-102
Hamujący wpływ o-aminoazotoluenu na wzrost bezliścieniowych zarodków rzodkiewki hodowanych in vitro [The inhibiting effect of o-aminoazotoluene on growth of cotyledonless radish embryos cultived in vitro]
J. Rogozińska
PDF
103-111
Nomogramy i tablice współczynników podobieństwa między zdjęciami fitosocjologicznymi według wzoru Jaccarda i Steinhausa [Nomograms and tables for similarity coefficients]
J. B. Faliński
PDF
115-130
Variations of length of vessel members and fibres in the trunk of Populus tremula L.
A. Hejnowicz, Z. Hejnowicz
PDF
131-159