Vol 28, No 4 (1959)

Table of Contents

Wzrost roślin na azotanach lub na solach amonowych w zależności od stopnia natlenienia podłoża [Das Wachstum der Pflanzen auf Nitraten beziehungsweise auf Amonsalzen in Abhangigheit von der Sauerstoffversorgung des Substrats]
J. Stabrowska
PDF
589-620
Wpływ światła na syntezę tokoferoli u Zea mays L. w początkowym okresie wzrostu [The influence of light on the synthesis of tocopherols in Zea mays L. seedlings]
T. Baszyński
PDF
621-633
Poziom glutationu zredukowanego i utlenionego we wczesnych fazach rozwoju Pisum sativum L. i Lupinus luteus L. [The content of reduced and oxydized glutathione in the early development stages of Pisum sativum L. and Lupinus luteus L.]
B. Goriaczko-Morawiecka
PDF
635-651
Próba zastosowania żelazicyjanku jako stymulatora w uprawie rącznika [An attempt of using ferricyanide as stimulator in the cultivation of the castor bean]
W. Brzeski, I. Reifer
PDF
653-664
Wpływ pory dojrzewania nasion rącznika na wydajność, stopień wykształcenia i zawartość tłuszczu [Time of ripening of the castor bean and its influence upon the yield, physical characteristics, and fat content]
W. Brzeski
PDF
665-675
Mikrobiologiczny rozkład alkaloidów tropanowych [Microbiological decomposition of tropane alkaloids]
J. Kączkowski
PDF
677-694
Badania cytologiczne nad czterema gatunkami rodzaju Ranunculus L .[Cytological studies in four species of the genus Ranunculus L.]
A. Tomaszewski
PDF
695-704
Studium porównawcze oddychania korzeni kukurydzy i pomidorów [Eine vergleichende Studie über die Atmung der Mais- und Tomatenwurzeln]
S. Gumiński, L. Badura, J. Buczek
PDF
705-726
Próba stymulacji buraka cukrowego przy zastosowaniu żelazicyjanku [Stimulatory effect of ferricyanide on sugar beet]
I. Reiferi, S. Buraczewski
PDF
727-743
O odchyleniach w przebiegu koniugacji Spirogyra majuscula Kütz [Über die Unregelmassigkeit im Kopulationsprozess von Spirogyra majuscula Kütz]
J. Z. Kadłubowska
PDF
745-747