Vol 28, No 3 (1959)

Table of Contents

Die Pflanzenwelt Südosteuropas als Ausdruck der erd und vegetationsgeschichtlichen Vorgänge
Ivo Horvat
PDF
381-408
Badania nad absorpcją sacharozy przez epidermę Allium cepa [Researches on the absorption of sucrose by the epidermis of Allium cepa]
Zofia Turnowska-Starck
PDF
409-424
Działanie nowych pochodnych kwasu barbiturowego na rośliny [The influence of new derivatives of barbituric acid on plants]
O. Kostecka-Mądalska
PDF
425-445
Zawartość ołowiu w Calamagrostis epigeios (L.) Roth [The contents of Lead in Calamagrostis epigeios (L.) Roth]
J. Sarosiek
PDF
447-452
Variations of length of vessel members and fibres in the trunk of Robinia pseudoacacia
A. Hejnowicz, H. Hejnowicz
PDF
453-460
Przedstawiciele rodziny Zingiberaceae w trzeciorzędzie Dobrzynia nad Wisłą [Representatives of the Zingiberaceae in the Miocene beds at Dobrzyń, on the Vistula, Poland]
S. Kownas
PDF
461-470
Obserwacje przyżyciowe nad wpływem kinetyny na czas trwania niektórych stadiów mitozy [Observations yitales de l'influence de la kinetine sur la duree des certains stades de la mitose]
M. J. Olszewska
PDF
471-476
Spostrzeżenia nad budową jąderek [Obseryations on the nucleolus structure in some native plants]
M. Zenkteler
PDF
477-485
Furtber studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms (Dicotyledons)
M. Skalińska, R. Czapik, M. Piotrowicz
PDF
487-529
Anthocyanin synthesis in isolated embryos of red cabbage and radish
A. Szweykowska, M. Gierczak, R. Łuszczak
PDF
531-537
The effect of nitrogen feeding on anthocyanin synthesis in isolated red cabbage embroys
A. Szweykowska
PDF
539-549
Nowe stanowisko Eucommia europaea Mädler w miocenie Polski [New locality of Eucommia europaea Mädler in Miocene of Poland]
M. Micek
PDF
551-554
Pierwotna produkcja jezior Rajgrodzkich. Cz. I. Jezioro Rajgrodzkie, J. Białe i J. Krzywe [The primary production of the Rajgród Lakes. Part I. Lake Rajgrodzkie, Lake Białe and Lake Krzywe]
B. Czeczuga
PDF
555-578