Vol 28, No 1 (1959)

Table of Contents

Kwasy jabłkowy i winowy jako substraty w fotosyntezit roślin zielonych [Malic and tartaric acids as substrates in the photo synthesis of green plants]
B. Gomółka
PDF
3-13
Badania nad sezonowym przebiegiem przyrostu grubości pnia u Pinus silvestris L. i Quercus robur L. [The investigations of the seasonal course of the diameter growth of Pinus silvestris L. and Quercus robur L.]
K. Ermich
PDF
15-63
Rola skracania się lub wydłużania dnia przy indukcji fotoperiodycznej rośliny krótkiego dnia Perilla ocimoides L. [The influence of the shortening or lengthening of the day on the photoperiodic induction of the short-day plant Perilla ocimoides L.]
T. Rylska
PDF
65-74
Występowanie oksyflawonów i flawonów w generatywnej komórce irysa [On the occurrence of oxyflavones (flavones?) in generative cells of the Iris]
Stefan Krupko
PDF
75-81
Wpływ kinetyny na syntezę alkaloidów u Lupinus luteus L. [The influence of kinetin on the synthesis of alkaloids in Lupinus luteus L.]
W. Maciejewska-Potapczyk, R. Nowacki
PDF
83-94
Wpływ kinetyny na zawartość węglowodanów w epikotylach grochu [The influence of kinetin on the carbohydrates content in peas epicotyls]
W. Maciejewska-Potapczyk, H. Łukasiak
PDF
95-110
Nowa uproszczona metoda biotestu wygięciowego „Avena Curyature Test”. F. W. Wenta: „Coleoptile Hypocotile Test” [The new easy method F. W. Wenf’s "Avena Curyature Test” “Coleoptile Hypocotile Test”]
K. Wilczyńska
PDF
111-128
Badania cytologiczno-morfologiczne nad Plantago media L. i innymi gatunkami rodzaju Plantago [Cytological and morphological studies in - Plantago media L. and other species of the genus Plantago]
D. Czapska
PDF
129-142
Chloroplasty w skórce liści roślin dwuliściennych [Sur l'existence des choroplastes dans l'epiderme des feuilles des Dicotyledones]
E. Mikulska
PDF
143-173
Etude autoradiographique de l'influence de la kinetine sur la synthese des acides nucleiques et des proteines dans le meristeme radiculaire d'Allium cepa
M. J. Olszewska
PDF
175-183
Wyciąg z porostu Cetraria islandica inhibitorem wirusa mozaiki tytoniowej [An extract from the lichen Cetraria islandica as an inhibitor of TMV]
M. Moycho, M. Gubański, A. Rennert
PDF
185-193