Vol 29, No 3 (1960)

Table of Contents

Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do fitosocjologii [Anwendung der sog. "Breslauer Taxonomie" in der Pflanzensoziologie]
F. B. Faliński
PDF
333-361
Regeneration der Scheitelzelle bei Farnwurzeln
F. Kadej
PDF
363-368
Badania nad alkaloidami łubinu białego (Lupinus albus) w czasie jego wegetacji. Część Il. Łubin gorzki [Changes of alkaloid content in plants of Lupinus albus during their vegetation]
H. Birecka, W. Szymańska, A. Ścibor-Marchocka
PDF
369-384
Studies on the centrifugation of chloroplasts in Lemna trisulca
J. Zurzycki
PDF
385-393
Daily changes in the concentration of chlorophyll in growing leaves
S. Więckowski
PDF
395-412
Przyczynek do znajomości flory głowni polskich. III. [A contribution to the knowledge of Polish Ustilaginales. III.]
J. Kochman
PDF
413-430
Inkluzje tłuszczowe w chloroplastach [Inclusions lipidiques dans les chloroplastes]
E. Mikulska
PDF
431-455
Badania grzybów wywołujących zgniliznę kolb kukurydzy [Observations des champignons nuisibles sur épis de maïs]
W. Truszkowska, H. Moroniowa
PDF
457-482
X-ciała u Althaea rosea (L.) Cav. [X-bodies in Althaea rosea (L.) Cav.]
A. Wałek-Czernecka, M. Kwiatkowska
PDF
483-494
Juglandaceae w interglacjalnym profilu z Suszna nad Bugiem [Juglandaceae in the interglacial deposits of Suszno]
A. Stachurska
PDF
495-497
Pflanzensoziologische Untersuchunigen der Waldgesellschaften des Riesengebirges
A. Matuszkiewicz
PDF
499-530