Vol 29, No 2 (1960)

Table of Contents

Studium porównawcze nad krajowymi przedstawicielami gatunków rodzaju Dryopteris i Thelypteris [A comparative study on the species of the genera Dryopteris and Thelypteris occurring in Poland]
W. Karpowicz
PDF
175-198
Rozwój i budowa pyłku or az liczba chromosomów u Bosea cypria Boiss (Amaranthaceae) [Chromosome number and pollen grain development in Bosea cypria Boiss (Amaranthaceae)]
M. Zenkteler
PDF
199-209
Zawadość kwasu desoksyrybonukleinowego oznaczonego mikrofotometrycznie w jądrach pyłku Tradescantia bracteata [Measurements of desoxyribose nucleic acid by Feulgen-photometry in nuclei of pollen grains of Tradescantia bracteata]
B. Rodkiewicz
PDF
211-218
W pływ boru i fosforu na absorpcję i przemieszczanie sacharozy [The influence of baron and phosphorus om the absorption and translocation of sucrose]
Z. Turnowska-Starck
PDF
219-247
Recherches sur le caractère chimique de la plaque cellulaire
M. J. Olszewska
PDF
249-261
Dalsze badania nad wpływem kinetyny na kiełkowanie ziaren pyłkowych i wzrost łagiewek pyłkowych [Nouvelles observations sur l'influence de la kinétine sur le gérmination des grains de pollen et sur la croissance des tubes polliniques]
A. Górska-Brylass
PDF
263-274
Przemiany alkaloidów w łubinie białym po wprowadzeniu lupaniny i hydroksylupaniny [Alkaloid changes in white lupine after introduction lupanine and hydroxylupanine]
H. Birecka, H. Rybicka, W. Szymańska
PDF
275-287
Studies on Self-Sterility in Raphanus sativus (L.) var. radicula (DC)
A. Putrament
PDF
289-313
Badania nad wartością pH grzybni niektórych grzybów niszczących drewno [Investigations on pH values of mycelia of some wood-destroying fungi]
J. Ważny
PDF
315-330