Vol 30, No 3–4 (1961)

Table of Contents

Orientacyjne badania mikoflory najmłodszych części systemu korzeniowego topól (Populus euramericana marilandica Bose.) z różnych stanowisk w Turwi [Analyse mycologique des radicelles et de jeunes racines du peuplier (Populus euramericana marilandica Bosc.) de divers milieux à Turew]
W. Truszkowska
PDF
395-421
Genetic studies on the genus Aquilegia L. II. Crosses between Aquilegia ecalcarata Maxim and Aquilegia chrysantha Gray
W. Prażmo
PDF
423-442
Observation on the regeneration of the plasmodium of the myxomycete Didymium xanthopus (Ditm. Fr.)
L. Rakoczy
PDF
443-456
Effects of the aqueous extract from Poria obliqua Bres. On the roots of Allium cepa L., Vicia faba L. and Tradescantia zebrine Loud
J. Szuleta
PDF
457-462
Further additions to chromosome numbers of Polish Angiosperms
M. Skalińska, M. Piotrowicz, A. Sokołowska-Kulczycka
PDF
463-489
An interference filter monochromator system for the irradiation of microscopic objects
J. Zurzycki
PDF
491-501
The influence of chloroplast displacements on the optical properties of leaves
J. Zurzycki
PDF
503-527
Migration of nuclei in tetrapolar Basidiomycetes
K. M. Świeżyński
PDF
529-534
Exchange of nuclei between dikaryons in Coprinus lagopus
K. M. Świeżyński
PDF
535-552
Biologiczna metoda ilościowego oznaczania kwasu giberelinowego testem pierwszego liścia owsa [A biological assay for gibberellic acid with the first oat leaf]
M. Michniewicz
PDF
553-568
Observations on the development of plants. IV. The development of annual hibernating plants
A. Listowski, I. Jackowska
PDF
569-576
Etude sur la végétation des dunes anciennes en Petite Camargue
K. Zarzycki
PDF
577-610
The heredity of specific traits in the hybrid Mirabilis jalapa × Mirabilis longiflora
A. Kruszewska
PDF
611-648
Zmienność kwiatów Parnassia palustris L. w zależności od wysokości nad poziom morza [Variability of the flowers of Parnassia palustris L. depending on the height above sea-level]
Z. Radwańska-Paryska
PDF
649-666
Odrębność gatunkowa i próba wyjaśnienia genezy Alisma lanceolatum With. [The origin of Alisma lanceolatum With. in light of karyological and morphological studies]
E. Pogan
PDF
667-727
Anticlinal divisions instrusive growth and loss of fusiform initials in nonstoried cambium
Z. Hejnowicz
PDF
729-748
Fazy rozwoju woreczka zalążkowego w zestawieniu z rozwojem pyłku u Lilium candidum [Phases of embryo sac development and pollen grains development in Lilium candidum]
B. Rodkiewicz
PDF
749-754
On the photoperiodic control of extension growth and wood formation in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.
T. Wodzicki, L. Witkowska
PDF
755-764
Sweet-Water Algae of Antarctica
O. S. Vialov, N. W. Sdobnikova
PDF
765-773
A comparative study on Dactylis slovenica Dom. and D glomerata L.
A. Doroszewska
PDF
775-802