Vol 30, No 2 (1961)

Table of Contents

Profesor Dr István Györffy
Barna Györffy
PDF
191-194
Nowe aspekty roli azotanów względnie soli amonowych jako źródeł azotu dla roślin. Część Il [New aspects on the role of nitrates or ammonium salts as nitrogen sources for plants. Part I]
J. Poskuta
PDF
195-234
Nowe aspekty roli azotanów względnie soli amonowych jako źródeł azotu dla roślin. Część Il [New aspects on the role of nitrates or ammonium salts as nitrogen sources for plants. Part II]
J. Poskuta
PDF
235-262
Cukrowce w łodygach i tumorach Datura stramonium L. [Carbohydrates in healthy and tumorous stern tissues of Datura stramonium L.]
H. Łukasiak
PDF
263-266
Effect of plant growth regulators on membrane permeability of tomato leaf cells
A. Chromiński
PDF
267-270
Preliminary results of genetic analysis in Ascobolus immerses
A. Makarewicz
PDF
271-283
Porównawcza chromatografia bibułowa kwasów organicznych występujących w korzeniach spichrzowych roślin uprawnych z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae) [A comparative paper chromatography of organic acids in storage roots of some cultivable Umbelliferae plants]
R. W. Schramm
PDF
285-292
Investigation on the kind of Larix polonica Rac. Wood formed under various photoperiodic conditions. III. Effect of decapitation and ringing on the wood formation and cambial activity
T. Wodzicki
PDF
293-306
An attempt to explain the mechanism of the synthesis of α-tocopherol in the seedlings of Pisum sativum L.
T. Baszyński
PDF
307-326
An improved microrespirometer and extension of its application over plants with big leaves
W. Starzecki
PDF
327-343
Elajoplasty ślazowatych [Élaïoplastes chez les Malvacées]
W. Wałek-Czernecka, M. Kwiatkowska
PDF
345-370
Elajoplasty goryczek. Cz. II. Obserwacje na materiale utrwaolonym [Élaïoplastes dans le genre Gentiana P. II. Observations sur le materiel flex]
M. Kwiatkowska
PDF
371-380
Chromatografia bibułowa kwasów organicznych w toku rozwoju bobiku (Vicia faba L. minor) [Paper chromatography of organic acids in growing horse bean (Vicia faba L. minor)]
R. W. Schramm, M. Piątkowska
PDF
381-389