Vol 31, No 4 (1962)

Table of Contents

Dynamika zawartości wody i intensywność oddychania liści u pszenicy jarej [Dynamics of water content and the rate of respiration of spring wheat leaves]
B. Gej
PDF
603-619
Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce [Essai d'une synthèse des élaborations sur la différentation des Querco-Carpinetum en Pologne]
T. Traczyk
PDF
621-635
Test biologiczny do wykrywania biologicznie czynnych giberelin na chromatogramach [Biological test for detecting biologically active gibberellins in chromatograms]
A. Adamiec, L. Paśś, P. Wierzchowski
PDF
637-649
The effect of light on the fructification of the slime-mold Physarum nudum Macbride as influenced by the age of the culture
L. Rakoczy
PDF
651-665
Sezonowe zmiany planktonu roślinnego pięciu Jezior okolic Węgorzewa [Seasonal changes in phytoplankton of five lakes in Węgorzewo district]
J. Półtoracka
PDF
667-681
Metabolism of excised embryos of Lupinus luteus L. II. The water uptake as influenced by external concentration
J. Czosnowski
PDF
683-691
Metabolism of excised embryos of Lupinus luteus L. III. Comparative study of cultured embryos and normal seedling axes
J. Czosnowski
PDF
693-702
The oligodynamic action of light on the germination of turions of Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden
M. Czopek
PDF
703-722
Some observations on male-sterility in Geranium sylvaticum L. var. alpestre Schur.
A. Putrament
PDF
723-736
Badania nad zawartością cyny w roślinach i glebie Sudetów [Observations sur le contenu de l'étain dans les plantes et le soi des Soudètes]
J. Sarosiek, B. Kłys
PDF
737-752