Vol 31, No 3 (1962)

Table of Contents

Biosynteza i przemiany alkaloidów w łubinie wąskolistnym. III. Zmiany składu alkaloidów w rozwoju wegetacyjnym roślin [Biosynthesis and changes of alkaloid content in the blue lupin (L. angustifolius). III. Changes in content of alkaloids in plants during their development]
W. Burzyńska, M. Toczko, W. Brzeski, I. Reifer
PDF
399-408
"Elajoplasty" w ziarnach pyłkowych Campanula ["Élaïoplastes" dans grains de pollen de Campanula]
A. Górska-Brylass
PDF
409-418
The roles of the palisade and spongy parenchymas of leaves in photosynthesis
W. Starzecki
PDF
419-436
Investigation on the germination of spores of the fern Matteucia struthiopteris (L.) Tod.
J. Pietrykowska
PDF
437-447
Investigations on the differentiation of developmental stages of the fern, Matteucia struthiopteris (L.) Tod.
J. Pietrykowska
PDF
449-459
Biosynteza alkaloidów tropanowych. I. Estryfikacja tropiny i kwasu tropowego [Biosynthesis of tropane alkaloids. I. Esterification of tropine with trapic acid]
J. Andrzejczuk, J. Kączkowski
PDF
461-469
Tingitanine in etiolated plants of Lathyrus tingitanus
J. Przybylska
PDF
471-488
The action spectrum for the light depended movements of chloroplasts in Lemna trisulca L.
J. Zurzycki
PDF
489-538
Mise en évidence de la phosphatase acide (monophosphoesterase II) dans les sphérosomes des cellules épidermiques des écailles bulbaireis d'Allium cepa
A. Wałek-Czernecka
PDF
539-543
Wpływ produktów pszczelich na wzrost tkanek roślinnych in vitro. I. Wpływ miodu i wyciągu pyłkowego na wzrost tkanek tumora bakteryjnego Nicotiana tabacum i Crotolaria spectabilis [Effect of bee products on the growth of plant tissues in vitro. I.]
A. Rennert, M. Gubański
PDF
545-552
The effects of kinetin and IAA on shoot development in Funaria hygrometrica and Ceratodon purpureus
A. Szweykowska
PDF
553-557
Influence of gibberellin and ß-indole-acetic acid on plants of yellow and white lupine. Part I. The growth and the development of plants
H. Birecka
PDF
559-585
Influence of gibberellin and ß-indole-acetic acid om plants of yellow and white lupine. Part. II. The nitrogen and the alkaloid content
H. Birecka, J. Żebrowska
PDF
587-599