Vol 32, No 4 (1963)

Table of Contents

Udział wzrostu intruzywnego w procesie zrastania się miazgi po poprzecznym nacięciu u modrzewia [Significance of intrusive growth in establishment of cambial union after transverse incision in Larix]
Z. Hejnowicz
PDF
625-630
Photosynthesis, translocation and accumulation of assimilates in cereals during grain development. III. Spring wheat — photosynthesis and the daily accumulation of photosynthates in the grain
H. Birecka, L. Dakić-Włodkowska
PDF
631-650
Méthode simple pour préparation des méristèmes radiculaires permettant le détection cytochimique de certaines hydrolases
M. J. Olszewska, B. Gabara, S. Ohde
PDF
651-654
Pylenie sosny i dębu w Białowieskim Parku Narodowym [The trapping of Scots pine and oak pollen in Białowieża National Park]
M. Borowik
PDF
655-676
Investigations on the action of light on the germination polarity of fern spores
J. Pietrykowska
PDF
677-691
Śródpolne zarośla z rzędu Prunetalia (czyżnie) Równiny Kutnowskiej jako wskaźnik dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej [Broussailles champêtres (ordre Prunetalia) de la Plaine de Kutno comme indicateur de la végétation potentiele de cette région]
J. B. Faliński, J. Hrynkiewicz-Sudnik, J. Fabiszewski
PDF
693-714
Aspergillus giganteus Wehm. mut. alba Zurz.
A. Zurzycka
PDF
715-718
The influence of temperature and light intensity on the leaf growth and chlorophyll synthesis
S. Więckowski
PDF
719-730
Dwa nowe rodzaje grzybów z grupy "Poria Pers. ex S. F. Gray" [Deux nouveaux genres des champignons de la groupe „Poria Pers. ex S. F. Gray"]
S. Domański
PDF
731-739