Vol 32, No 3 (1963)

Table of Contents

Bolesław Hryniewiecki
W. Gajewski
PDF
463-472
Hieracia balcanica nova vel minus cognita
B. Pawłowski
PDF
473-491
Wzrost intruzywny, podziały poprzeczne i skośne we wrzecionowatych komórkach inicjalnych zranionej miazgi modrzewia [Intrusive growth, transverse and pseudotransverse divisions in fusiform initials of wounded cambium of Larix europaea]
Z. Hejnowicz
PDF
493-503
Aktywność pektyno-metylo-esterazy w łodygach Datura stramonium L. [Pectin-methyl-esterase activities in healthy and tumourous stem tissues of Datura stramonium L.]
H. Łukasiak
PDF
505-510
On the metabolic aspects of the transpiration of leaves
J. Buczek
PDF
511-530
Photosynthesis, translocation and accumulation of assimilates in cereals during grain development. II. Spring barley — photosynthesis and the daily accumulation of photosynthates in the grain
H. Birecka, J. Sikupińska
PDF
531-552
Wpływ par jodu na przebieg mitozy w korzonkach Secale cereale [Action of iodine vapour on mitoses in root tips of S. cereal]
L. Wajda
PDF
553-574
Badania nad wpływem odżywiania mineralnego na wzrost grzybów Coniophora cerebella Pers. i Merulius lacrymans [Investigations on the influence of mineral nutrition on the growth of the fungi Coniophora cerebella (Pers.) and Merulius lacrymans (Wulf.) Fr.]
J. Ważny
PDF
575-608
Inyestigation on the annual ring of wood formation in european silver fir (Abies pectinata D. C.)
T. Wodzicki, T. Peda
PDF
609-618
Effect of boron on the cell walls structure of sunflower
J. R. Starck
PDF
619-623