Vol 32, No 1 (1963)

Table of Contents

An investigation on polyploidy and sex determination within the Genus Rumex
J. Żuk
PDF
5-57
Grzyb Cephalosporium (Acrostalagmus) Lecanii Zimm. - sprawca choroby larw chrząszczy [The fungus Cephalosporium (Acrostalagmus) lecanii Zimm. the pathogen for the larvae of beetles]
S. Bałazy
PDF
69-80
Zbiorowiska dywanowe zachodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej [Groupements piétinés des parties occidentales du terrain bas Grande Pologne-Cuiavie]
J. B. Faliński
PDF
81-99
Assimilatory pigments from subfossil fir needles (Abies alba Mili.)
S. Więckowski, K. Szczepanek
PDF
101-111
An investigation on the diploid and tetraploid forms of Dactylis glomerata L. ssp. Woronowii (Ovczinn.) Stebbins et Zahary
A. Doroszewska
PDF
113-130
Badania nad syntezą alkaloidów w gorzkim łubinie białym [Investigations on Alkaloid Synthesis in Bitter white lupine]
H. Birecka
PDF
131-158
Przypadek plimorfizmu Cosmarium perforatum Lund. var. Rauchii Ducell. [A case of polymorphism in Cosmarium perforatum Lund. var. Rauchii Ducell.]
H. Wysocka
PDF
159-164
Przyczynek do badań nad florą ramienic Lubelszczyzny (Polska wschodnia). Część I. [Contribution a l'étude a la flore des Charophyceés de la région de Lublin (Pologne orientale). P. I.]
K. Karczmarz
PDF
163-169
Macrosporogenesis and embryo sac development in Chondropetalum Hookerianum (Mast.) Pillans (Restionaceae)
S. Krupko
PDF
171-190
Występowanie i aktywność arginazy w roślinach wyższych [The occurence and activity of arginase in higher plants]
G. Morawska, K. Kleczkowski, L. Reifer
PDF
191-198
Studies on the external factors inducing the formations of turions in Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden
M. Czopek
PDF
199-211