Vol 34, No 4 (1965)

Table of Contents

Some conclusions concerning a series of investigations on the dynamics of growth and development in cereals
P. Strebeyko, B. Góra, T. Krzywacka, N. Rosiek, M. Wisłocka
PDF
607-620
Garbniki w Geranium macrorrhizum L. [The tannines in Geranium macrorrhizum L.]
O. Kostecka-Mądalska, B. Diurzycka, Z. Kudrewicz-Hubicka
PDF
621-626
The carbohydrate distribution on maize root apex in early growth stages
J. H. Rogozińska
PDF
627-635
The energy of chloroplast movements in Lemna trisulca L.
J. Zurzycki
PDF
637-666
Cytogenetic studies on the genus Aquilegia. IV. Fertility relationships among the Aquilegia species
W. Prażmo
PDF
667-685
Studies on the physiology of germination of spores of Funaria hygrometrica (Sibth.). II. Dependence of germination on the intensity of white light and the role of photosynthesis in this process
J. Krupa
PDF
687-695
Correlations in the development of the leaves and leaf traces in the shoot of Actinidia arguta Planch
Z. Puławska
PDF
697-712
Współdziałanie wolnych auksyn z kwasem askorbinowym i glutationem w procesie kiełkowania ziarn pszenicy. Cz. III. Wpływ kwasu 3-indolilooctowego, kwasu askorbinowego i glulationu na kiełkowanie ziarn pszenicy o różnej żywotności [Interaction of free auxins with ascorbic acid and glutathione in the process of wheat germination P. III. Effect of 3-indolylacetie acid, ascorbic acid glutathione on the germination of what seeds of varying viability]
H. Skrabka
PDF
713-718
O roślinności Zielonej Puszczy Kurpiowskiej na tle stosunków geobotanicznych tzw. Działu Północnego [La végétation de la Grande Forêt de Kurpie à base des rapports géobotaniques du Secteur Septentrional]
J. B. Faliński
PDF
719-752
Über die Lokalisierung der Thiaminpyrophosphatase in den Hyphen von Achlya sp.
Z. Palczewska
PDF
753-756
Cytomorfologiczne badania nad kalozą łagiewek pyłkowych [Cytomorphologjcal studies of callose in pollen tubes]
A. Górska-Brylass
PDF
757-767