Vol 34, No 3 (1965)

Table of Contents

The impact of virus diseases on the viability of pollen and the development of embryo sac in Lupinus luteus L.
T. Kazimierski, E. M. Kazimierska
PDF
363-374
A comparison between the effect of gibberellin and 2-chloroethyl trimethylammonium chloride (CCC) on some biochemical processes in bean plants. DDI. Influence on the content of vitamin C
M. Michniewicz, K. Lamparska
PDF
375-383
Przyczynek do badań nad florą ramienic Lubelszczyzny (Polska wschodnia). Część II. [Contribution à l'étude de la flore des Charophycées de la région de Lublin (Pologne orientale). P. II]
K. Karczmarz
PDF
385-388
Comparative investigations on the rooting of twigs of Salix vimmalis due to IAA and EDTA
J. Buczek
PDF
389-397
Hétérogénéité enzymatique des sphérosomes
M. J. Olszewska, A. Wałek-Czernecka, M. Kwiatkowska, B. Gabara
PDF
399-401
Cytogenetic studies on the genus Aquilegia, III. Inheritance of the traits distinguishing different complex in the genus Aquilegia
W. Prażmo
PDF
403-437
Further observations on spontaneous polyploidization in Rumex hybrids
Z. Świetlińska, J. Żuk
PDF
439-450
Observations on the Trollius chinensis T. europaeus hybrids
A. Doroszewska
PDF
451-469
Fascjacja szypułki i koszyczków kwiatostanowych u niektórych gatunków spośród Compositae [Fasciation de la tige et du capitule chez quelques espéces Composées]
J. Mowszowicz
PDF
471-477
Współdziałanie wolnych auksyn z kwasem askorbinowym i glutationem w procesie kiełkowania ziarn pszenicy. Cz. II. W pływ kwasu 3-indolilooctowego, kwasu askorbinowego i glutationu na poziom tych związków w kiełkującym ziarnie [Interaction of free auxins with ascorbic acid and glutathione in the process of wheat grains germination. Part. II. Influence of 3-indolylacetic acid, ascorbic acid and glutathione on the content of these compounds in the germinating grains]
H. Skrabka
PDF
479-490
Wood-inhabiting fungi of Białowieża virgin forest in Poland. III. Ceriporiopsis placenta (Fr. sensu J. Erikss.) Domański, its formes and their identification
S. Domański
PDF
491-531
Obliczanie parametrów genetycznych dla ukorzeniania się zrzezów i wysokości jednorocznych mieszańców topoli [The estimation of genetic parameters for rooting ability of cuttings and one-year height of poplar hybrids]
R. Siwecki, M. Giertych
PDF
533-548
Observations on plant development. XI. On the rhythm of flowering of Taraxacum officinale
A. Listowski, I. Jackowska
PDF
549-561
Wpływ różnych frakcji próchnicznych na wzrost niektórych gatunków grzybów [Effects of various humic fractions on the development of some fungus species]
J. Chodań, J. Mikołajska
PDF
563-571
Histochemical demonstration of some hydrolytic enzymes in the spherosomes of plant cells
A. Wałek-Czenecka
PDF
573-588
Hydrolases in pollen grains and pollen tubes
A. Górska-Brylass
PDF
589-604