Vol 34, No 1 (1965)

Table of Contents

Observations on plant development (IX). The development of Potentilla supina
A. Listowski
PDF
1-26
Experimental analysis of the mechanism of cytomixis. I. Cytomixis in vegetative tissues
J. Tarkowska
PDF
27-44
Introgression between Prirnula elatior (L.) Hill and Primula officinalis L.
J. Poszwińska
PDF
45-71
The effect of kinetin on gametophyte development and protein synthesis in the moss Ceratodon purpureus
A. Szweykowska, A. Hanszu
PDF
73-81
Znaczenie humianu sodowego w kulturze wodnej w obecności dwutlenku węgla, dwuwęglanów i siarkowodoru w pożywce [Die Bedeutung des Natriumhumats in der Wasserkultur in Anwesenheit von Kohlensäure, der Bicarbonate und des Sichwefelwasserstoffs in der Nährlösung]
S. Gumiński, M. Badurowa
PDF
83-96
Action spectrum in sporulation of slime-mold Physarum nudum Macbr.
L. Rakoczy
PDF
97-112
Aktywność pektyno-metylo-esterazy w tkankach tumorowej i normalnej Nicotiana tabacum hodowanych in vitro [Pectin-methyl-esterase in normal and tumor tissues of Nicotiana tabacum]
H. Łukasiak, A. Rennert
PDF
113-116
Annual ring of wood formation and seasonal changes of natural growth-inhibitors in larch
Tomasz J. Wodzicki
PDF
117-151
Zawartość związków fosforu i białek w tumorach pierwotnych i wtórnych u Datura stramonium L. i Escheweria gibbiflora D. C. [Phosphorus compounds and proteins in main and secondary tumours of Datura stramonium L., and Escheweria gibbiflora DC.]
W. Maciejewska-Potapczykowa, A. Jaworski
PDF
153-157