Vol 35, No 2 (1966)

Table of Contents

Recombination in crosses between biochemical mutants of Coprinus lagopus
M. Małuszyński
PDF
191-199
Recombination in crosses between wild-type strains of Coprinus lagopus
M. Małuszyńska
PDF
201-207
Zmiany w zawartości chlorofilu a i b w liściach różnego wieku niektórych roślin dwuliściennych [Changes in chlorophyll a and b content in leaves of different age in some dicotyledon plants]
B. Gej
PDF
209-224
Badania nad odpornością rozmnóżek niektórych roślin na wysuszenie [Investigations on the resistance to drying of gemmulae of certain plants]
E. Feliksik
PDF
225-230
Badania nad zależnością między zawartością kwasów nukleinowych i białek a szybkością wzrostu korzeni kukurydzy [Studies on the contents of nucleic acids and the proteins and the rate of elongation of corn roots]
P. Masłowski, H. Masłowska, M. Wierzbicka
PDF
231-237
Struktury w cytoplazmie rozwijającego się woreczka zalążkowego obserwowanego w mikroskopie elektronowym [Cytoplasmic structures in a developing embryo sac studied by electron microscopy]
B. Rodkiewicz, E. Mikulska
PDF
239-256
Aktywność ureazy w roślinach [Urease activity in plants]
M. Dąbrowska, K. Kleczkowski, I. Reifer
PDF
257-264
Przyczynek do badań nad florą ramienic Lubelszczyzny (Polska wschodnia). Część III. [Contribution á l'étude de la flore des Charophycées de la reégion de Lublin (Pologne orientale). Partie III]
K. Karczmarz
PDF
265-271
Kwasy nukleinowe w rozwijającym się ziarnie żyta. Cz. IlI. Badania nad składem nukleotydowym RNA dojrzewającego ziarna [The nucleic acids in the developing grain of rye. Part III. Investigations on the nucleotide composition of RNA of the ripening grain]
K. Kulka
PDF
273-279
Investigation on the contraction of chloroplats in Mnium undulatum (L.) Weis. II. Studies on isolated chloroplasts
J. Zurzycki
PDF
281-291
Synthesis of tocopherol in cotyledonless pea seedlings
T. Baszyński, B. Dudziak
PDF
293-299
Callose in the developing pericyclic and phloem fibres
A. Górska-Brylass, M. Smoliński
PDF
301-305
Występowanie esteraz we włoskach gruczołowych i liściach Drosera rotundifolia [Sur la présence des estérases dans les tentaciles et les feuilles de Drosera rotundifolia]
I. Palczewska
PDF
307-313
Further studies on the physiology of the sporulation of the myxomycete Physarum nudum
L. Rakoczy
PDF
315-324
Populus ilicifolia (Engler) Rouleau and its taxonomic position
K. Browicz
PDF
325-335
The effect of daughter plant removal on the migration of 14C-assimilates in strawberry
Z. Starck
PDF
337-348
Observations on the development of plants. XII. The flowering conditions by Verbascum thapsiforme
A. Listowski, I. Jackowska
PDF
349-354