Vol 35, No 1 (1966)

Table of Contents

Inorganic polyphosphates in pollen tubes
A. Górska-Brylass
PDF
3-6
Investigations on the elaioplasts of Ornithogalum umbellatum L. I. Morphological, cytochemical and cytoenzymatic observations
M. Kwiatkowska
PDF
7-16
Kwasy nukleinowe w rozwijającym się ziarnie żyta Cz. I. Ogólna zawartość kwasów nukleinowych w formującym się ziarniaku [The nucleic acids in the developing grain of rye. Part. I. Total content of nucleic acids in the forming grain]
K. Kulka
PDF
17-24
Experimental analysis of the mechanism of cytomixis. II. Cytomfatis in the pollen mother cells of the lily – Lilium candidum L.
J. Tarkowska
PDF
25-40
Karotenoidy kwiatów nasturcji (Tropaeolum maius) [Carotenoids in Indian cress flowers (Tropaeolum maius)]
A. Sykut
PDF
41-57
Kwasy nukleinowe w rozwijającym się ziarnie żyta Cz. II. Dynamika RNA, DNA oraz niektórych frakcji związków fosforu w formującym się ziarniaku [The nucleic acids in the developing grain of rye. Part. H. Dynamics of RNA, DNA and of some fractions phosphorus compounds in the forming grain]
K. Kulka
PDF
59-68
Growth of excised embryonic axes of barley on synthetic medium
J. Michejda
PDF
69-77
Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. I. Zespoły olchowe i łęgowe [Forest associations of the Łódź district with particular reference to Bryophytes. I. r. Alder and alluvial meadow associations]
H. Urbanek
PDF
79-110
Resultats das recherches bryologigues en Bułgarie
J. Mickiewicz, I. Rejment-Grochowska, D. Sobótka
PDF
111-127
Basic amino acids in fodder and bitter biotypes of Lupinus angustifolius
H. Birecka, E. Nalborczyk
PDF
129-142
Organization and development of apical root meristem in Elodea Canadensis (Rich.) Casp. and Elodea densa (Pianek) Casp.
A. R. Kadej
PDF
143-158
Pylenie sosny i dębu w Białowieskim Parku Narodowym 1963 r. [The trapping of Scots pine and oak pollen in Białowieża National Park]
M. Borowik
PDF
159-174
Colourless mutants in Ascobolus immersus with alternative phenotypes
A. Makarewicz
PDF
175-179
Chromosome maps in Ascobolus immersus (Rizet's strain)
A. Paszewski, S. Surzycki, M. Mańkowska
PDF
181-188