Vol 38, No 4 (1969)

Table of Contents

Zmiany nisko- i wysokocząsteczkowych związków azotowych w dojrzewających ziarnach kukurydzy wyrosłej z nasion o pełnej i niepełnej dojrzałości [Changes in low- and high-molecular-weight nitrogen compounds in ripening maize grains of plants grown from seeds fully and not fully ripe]
P. Masłowski, H. Masłowska, J. Nowak
PDF
573-582
Pattern of 14C-assimilate distribution in relation in their supply and demand in bean plants
Z. Starek
PDF
583-600
Oznaczanie związków przechodzących do wody podczas pęcznienia nasion bobiku (Vicia faba L. minor) w warunkach beztlenowych [Determination of compounds passing into water during soaking of Vicia faba L. minor seeds in anaerobic conditions]
H. Mazurowa, R. W. Schramm
PDF
601-613
Investigations on the bud dormancy of Populus × berolinensis Dipp. III. Sequence of dormancy in trees growing in natural conditions
L. Witkowska-Żuk, F. Kapuściński
PDF
615-624
Toksyczność putrescyny pobieranej przez korzenie pomidorów [La toxicité de la putrescilre absorbée par les racines des tomates]
S. Gumiński, Z. Gumińska
PDF
625-640
Observations on the development of plants. XVI. Developmental rhythm and flowering of Setaria glauca
A. Listowski, A. Jaśmanowicz
PDF
641-651
Kinetin and gibberellin reversal of the synergistic inhibition of germination of the seed of kale, Brassica oleracea L. var. acephala, by AMO-1618 and coumarin
J. S. Knypl
PDF
653-661
Antiproteolytic activity ot proteins from Poa pratensis and Phleum pratense seeds
W. Mejbaum-Katzenellenbogen, I. Lorenc-Kubis
PDF
663-669
Xylem formation in isolated stem segments of Pinus sihestris L.
S. Zajączkowski
PDF
671-675
Effect of soil moisture upon radial diameter and cell-wall thickness of tracheids in 1-year old plants of Larix decidua Mili.
S. Zajączkowski
PDF
677-681