Vol 38, No 2 (1969)

Table of Contents

Photosynthetic activity and productivity of the sporophyte of Funaria hygrometrica during ontogenesis
J. Krupa
PDF
207-215
Roślinność wodna i szuwarowa starorzeczy Bugu na obszarze województwa warszawskiego [The water and swamp vegetation of closed meanders of river Bug in Warsaw region]
H. Tomaszewicz
PDF
217-245
Aktywność adenozynotrójfosfatazy i rybonukleazy w zarodkach ziarna jęczmienia jarego w okresie spoczynku pożniwnego [Adenosinetriphosphatase and ribonuclease activity in embryos of spring barley grain in the period of after-harvest dormancy]
K. Kulka
PDF
247-254
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. VIII. Schizopora phellinoides (Pilát) comb. nov. i jej rozpoznanie [Wood-inhabiting fungi in Białowieża virgin forests in Poland. VIII. Schizopora phellinoides (Pilát) comb. nov. and its diagnose]
St. Domański
PDF
255-269
Photosynthetic production of some plant species in meadow ecosystem
M. Czopek
PDF
271-289
Ultrastruktura warstwy wyściełającej i periplazmodium w pylnikach Larix decidua Mill. [Ultrastructure of tapetum cells and periplasmodium in the anthers of Larix decidua Mill.]
H. Żołnierowicz, A. Wałek-Czernecka
PDF
291-301
The changes in anatomical structures Pisum sativum L. seedlings after treatment with morphactin IT 3456 and benzyladenine
M. Smoliński, M. Saniewski, J. Pieniążek
PDF
303-308
The significance of compression wood in restoration of the leader in Pinus silvestris L. damaged by moose (Alces alces). I. Distribution and unction of compression wood in the stems
B. Molski
PDF
309-338
Observations on the development of plants. XV. Effect of CCC, gibberellin and vernalization on the development of Salvia pratensis sown at various dates
A. Listowski
PDF
339-353
Photosynthesis, respiration and dry matter production of Scots pine (Pinus sivestris L.) seedlings originating from Poland (Nowy Targ) and Turkey (Eskishaher)
Fadhil O. AL-Shahine
PDF
355-369