Vol 39, No 3 (1970)

Table of Contents

Zmienność produkcji owoców borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) na tle zróżnicowania fitosocjologicznego borów w Puszczy Białowieskiej [Variability of fruit production by bilberries (Vaccinium myrtillus L.) in relation to the phytosociological differentiation in the coniferous forests of the Białowieża Forest]
K. Falińska
PDF
393-404
Próby wyjaśnienia przyczyn karłowatego wzrostu roślin na glebach serpentynowych. I. Własności fizyko-chemiczne, skład mineralny i właściwości biologiczne gleb serpentynowych [Tentative explanation of dwarfish growth of plants on serpentine soils. I. Physico-chemical and biological properties, and mineral elements of serpentine soils]
J. Sulej, E. Ślesak, K. Leonowicz-Babiak, J. Buczek
PDF
405-419
Characteristic of vegetative and resting forms in Wolffia arrhiza (L.) Wimm. II. Anatomy, physical and physiological properties
J. Godziemba-Czyż
PDF
421-443
Free amino acids in leaves and inflorescences of 34 grass species
T. Dąbrowska, J. Przybylska
PDF
445-452
Some aspects of chloroplast movement in leaves of terrestrial plants
Z. Lelątko
PDF
453-468
Application of electric conductivity measurements to the estimation of frost injury in plant tissues
A. Kacperska-Palacz
PDF
469-475
The influence of amino acid analogues on the development of isocitritase activity in peanut cotyledons
Anna Gientka-Rychter, Joe H. Cherry
PDF
477-484
Light respiration in Lemna trisulca
J. Zurzycki
PDF
485-495
Some improvements of the microrespirometric technique
J. Zurzycki
PDF
497-507
Methodical problems in studies on seasonal production of cambial xylem derivatives
T. J. Wodzicki, S. Zajączkowski
PDF
509-520
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XIV. Coriolus hoehnelii (Bres. in Höhn.) Bourd. & Galz. [Wood-inhabiting fungi in Białowieża virgin forests in Poland. XIV. Coriolus hoehnelii (Bres. in Höhn.) Bourd. & Galz.]
St. Domański
PDF
521-530
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XV. Polyporus dichrous Fr. i Polyporus pannocinctus Romell w kulturze [Wood-inhabiting fungi in Białowieża virgin forests in Poland. XV. Polyporus dichrous Fr. and Polyporus pannocinctus Romell in culture]
St. Domański
PDF
531-538
Structure and function of sex chromosomes in Rumex thyrsiflorus
Jerzy Żuk
PDF
539-564
Badania mieszańców w rodzaju Trifolium L. III. Cechy morfologiczne i cytogenetyka mieszańca Trifolium repens L. × T. nigrescens Viv. [Investigations of the hybrids of the genus Trifolium L. III. Morphological traits and cytogenetics of the hybrid Trifolium repens L. × T. nigrescens Viv.]
T. Kazimierski, E. M. Kazimierska
PDF
565-592
Korelacje między podziałami antyklinalnymi, wzrostem intruzywnym i eliminacją inicjalnych komórek wrzecionowatych kambium u Pinus silvestris L. [Relations between anticlinal divisions, intrusive growth and loss of fusiform initials in the cambium of Pinus silvestris]
St. Brański
PDF
593-615
Role of xylem parenchyma in maintaining the water balance of trees
T. J. Wodzicki, C. L. Brown
PDF
617-622