Vol 39, No 1 (1970)

Table of Contents

Investigations on the bud dormancy of Populus × berolinensis Dipp. IV. Sequence of dormancy in plants under controlled photoperiodic conditions
L. Witkowska-Żuk
PDF
3-12
Elektroforeza w żelu skrobiowo-mocznikowym glutelin i zeiny kukurydzy (Zea mays) [Starch gel-urea electrophoretic characterization of zein and glutelin in zea maize (Corn)]
J. Dziuba, P. Masłowski
PDF
13-20
Włączanie 32P do kwasów nukleinowych i fosfolipidów w zarodkach spoczynkowego ziarna jęczmienia jarego [Incorporation 32P into nucleic acids and phospholipids in embryos of sparing barley grain during after-harvest dormancy]
K. Kulka, A. Rejowski
PDF
21-29
Przekształcanie się liści przykwiatowych w liście właściwe na przykładach rodzin: Umbelliferae, Dipsacaceae i Compositae [Le changement des feuilles d'involucre en feuilles normales chez des familles: Umbelliferae, Dipsacaceae et Compositae]
J. Mowszowicz
PDF
31-36
The effect of chloramphenicol on the ultrastructure of chloroplasts in the protonema of Funaria hygrometrica
F. Młodzianowski , A. Szweykowska, J. Schneider
PDF
37-43
Fine structure of protonema in Funaria hygrometrica
F. Młodzianowski
PDF
45-50
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. IX. Dalsze badania nad grzybem Ceriporiopsis placenta (Fr. sensu J. Erikss.) Domań. [Wood-inhabiting fungi of Białowieża virgin forests in Poland. IX. Further studies on Ceriporiopsis placenta (Fr. sensu J. Erikss.) Domań.]
S. Domańska
PDF
51-62
Die Vegetation und der Verlauf des Verwachsungsprozesses der künstlichan Wasserbecken und Wasserläufe der Mazowsze-Niederung
Z. Podbielkowski
PDF
63-114
The uptake of 32P by spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst.) growing in competition with grass
H. Fober, M. Giertych
PDF
115-121
Wpływ przewietrzania pożywki azotanowej względnie amonowej na wzrost pomidorów w obecności humianu, EDTA oraz miedzi i manganu [Effect of aeration in nitrate and ammonium salt nutrient solutions together with the addition of humate, EDTA, copper and manganese on tomato growth]
J. Stabrowska, J. Dziewulska
PDF
123-140
Changes in the leucoanthocyanidin content in the leaves of biennially bearing apple trees
St. Lewak, M. J. Grochowska, T. Kurył, D. Wyzińska
PDF
141-150
Culture of Scots pine callus and its nutritional requirements
Janina H. Rogozińska
PDF
151-160
Cytological studies on the regenerating mature female gametophyte of Taxus baccata L. and mature endosperm of Tilia platyphyllos Scop. in the in vitro culture
M. A. Zenkteler, I. Guzowska
PDF
161-173
Pinus silvestris L. hypocotyl section straight growth test for auxin
L. Witkowska-Żuk, T. J. Wodzicki
PDF
175-184
Hydrolytic enzymes in spermatogenesis in Marchantia polymorpha
Alicja Górska-Brylass
PDF
185-189
Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XIII. Dwa gatunki Diplomitoporus Domań., gen. nov. [Wood-inhabiting fungi of Białowieża virgin forests in Poland. XIII. Two species of Diplomitoporus Domań., gen. nov.]
S. Domański
PDF
191-207
Studies of the mechanism of light and low temperature action on germination in seeds of Scots pine (Pinus silvestris L.). I. Effect of some growth regulators on the germination of pine seeds in darkness
J. Kopcewicz
PDF
209-213