Distribution and ecology of the lichen Fellhanera gyrophorica in the Pojezierze Olsztyńskie Lakeland and its status in Poland

Dariusz Kubiak

Abstract


The study presents recent data on the distribution of Fellhanera gyrophorica (Pilocarpaceae, Ascomycota) in Poland, a rare lichen with a crustose, usually sterile thallus. Both previous and new localities of the species are presented with data on its eco­logy and general distribution. Furthermore, this paper provides detailed results on floristic investigations of the species in the forest areas of the Pojezierze Olsztyńskie Lakeland (Northern Poland). Fertile specimens of F. gyrophorica have been observed in Poland for the second time and in the world – for the third time. Also, a new substrate for this species has been found: Acer platanoides. In addition, Carpinus betulus and Populus tremula were also found to be the species' substrates in Poland. Based on this study and previous reports, F. gyrophorica seems to be a relatively common species in north-eastern Poland.

Keywords


inconspicuous crustose lichens; new localities; old-growth forest

Full Text:

PDF

References


Czarnota P, Kukwa M. Some sorediate lichens and lichenicolous fungi new to Poland. Graphis Scr. 2004;15:24-32.

Czarnota P, Kukwa M. Rinodina griseosoralifera, a lichen species new to Western Carpathians. Acta Mycol. 2007;42(2):287-290.

Śliwa L, Tønsberg T. The first record of Fuscidea pusilla (Lichenes, Fuscideaceae) for Poland. Fragm Flor Geobot. 1995;40(2):781-784.

Wilk K, Flakus A. Four species of Caloplaca (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota) new to Poland. Mycotaxon. 2006;96:61-71.

Czarnota P, Coppins BJ. Contribution the knowledge of rare Bacidia s. l. (Lecanorales, lichenized Ascomycetes) from Central Europe including a new, pallid forma of Bacidia hemipolia. Nova Hedw. 2007;85(3-4):503-513.

Kukwa M, Kubiak D. Six sorediate crustose lichens new to Poland. Mycotaxon. 2007;102:155-164.

Czarnota P. Japewia tornoensis and further localities of J. subaurifera found in the Carpathians. Acta Mycol. 2009;44(2):259-264.

Flakus A, Kukwa M. Additions to the biota of lichenized fungi of Poland. Acta Mycol. 2009;44(2):249-257.

Łubek A. Jamesiella anastomosans, a lichen species new to Poland. Polish Bot J. 2009;54(1):125-127.

Czarnota P, Flakus A, Printzen C. Lecanora flavoleprosa (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota) found in the Carpathians. Biologia. 2009;64:1066-1069. http://dx.doi.org/10.2478/s11756-009-0180-x

Czyżewska K, Motiejūnaitė J, Cieśliński S. New and noteworthy species of lichens and allied fungi from North-Eastern Poland. Acta Mycol. 2005;40(2):277-291.

Kukwa M. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część II. Sorediowane i izydiowane porosty skorupiaste. Acta Bot Cassub. 2005;5:113-125.

Kukwa M. Lecanora thysanophora (Lecanoraceae, zlichenizowane Ascomycota) w Polsce. Fragm Flor Geobot. 2005;12(2):385-391.

Kukwa M, Szymczyk R. Stanowiska porostu Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) na północy Polski. Fragm Flor Geobot. 2006;13(2):429-432.

Czarnota P. Lecidea variegatula (Lecanorales, zlichenizowane Ascomycota) nie jest gatunkiem wymarłym w Polsce. Fragm Flor Geobot. 2007;14(1):175-181.

Czarnota P, Kukwa M. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. I. The genus Absconditella. Folia Cryptog Estonica. 2008;44:1-7.

Czarnota P, Kukwa M. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. II. The genus Psilolechia. Folia Cryptog Estonica. 2008;44:9-15.

Czarnota P, Kukwa M. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. III. Trapelia corticola and the genus Vezdaea. Folia Cryptog Estonica. 2009;46:25-31.

Kubiak D, Zalewska A. Notes on Caloplaca lucifuga (Teloschistales, Ascomycota) in Poland. Acta Mycol. 2009;44(2):239-248.

Łubek A. New records of lichens from the Polish uplands. Acta Mycol. 2009;44(2):275-282.

Orange A, James PW, White FJ. Microchemical methods for the identification of lichens. London: British Lichen Society; 2001.

Kukwa M, Schiefelbein U, Czarnota P, Halda J, Kubiak D, Palice Z, et al. Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. Bryonora. 2008;41:1-11.

Zając A. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon. 1978;27(5-6):481-484. http://dx.doi.org/10.2307/1219899

Cieśliński S, Fałtynowicz W, editors. Note from editors. In: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 1993. p. 7-8.

Fałtynowicz W. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003.

Diederich P, Ertz D, Stapper N, Sérusiaux E, Van den Broeck D, van den Boom P, et al. The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France [Internet]. 2010 [cited 2010 Apr 23]; Available from: http://www.lichenology.info

Coppins BJ. A new corticolous sorediate Rinodina from Swedish Lapland. Lichenologist. 1983;15(02):147-150. http://dx.doi.org/10.1017/S0024282983000225

Matuszkiewicz J. Zespoły leśne Polski. Warszawa: Polish Scientific Publishers PWN; 2001.

Kondracki J. Geografia regionalna Polski. 2nd ed. Warszawa: Polish Scientific Publishers PWN; 2001.

Sérusiaux E, Coppins BJ, Diederich P, Scheidegger C. Fellhanera gyrophorica, a new European species with conspicuous pycnidia. Lichenologist. 2001;33(4):285-289. http://dx.doi.org/10.1006/lich.2001.0328

Diederich P. Les lichens épiphytiques et leurs champignons lichénicoles (macrolichens exceptés) du Luxembourg. Luxembourg: Musee national d’histoire naturelle de Luxem­bourg; 1989. (Travaux scientifiques du Musée national d’histoire naturelle de Luxembourg; vol 14).

Szymczyk R, Kukwa M. Nowe dane do rozmieszczenia porostów Wysoczyzny Elbląskiej z historycznych zbiorów prof. T. Sulmy. Fragm Flor Geobot. 2008;15(2):289-297.

Sparrius LB. Discovery of apothecia confirms generic position of Fellhanera gyrophorica. Lichenologist. 2002;34(1):86. http://dx.doi.org/10.1006/lich.2001.0370

Cieśliński S. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej. Warszawa: Białowieża Geobotanical Station; 2003. (Phytocoenosis – Supplementum Cartographiae Geobotanicae; vol 15 pt 15).

Sparrius LB. Contribution to the lichen floras of the Białowieża Forest and the Biebrza Valley (Eastern Poland). Herzogia. 2003;16:155-160.

Motiejūnaitė J, Czyżewska K. Additions to the biota of lichens and lichenicolous fungi of Poland with note on Lecania prasinoides in eastern and central Europe. Polish Bot J. 2008;53(2):155-162.

Czyżewska K, Motiejūnaitė J, Cieśliński S. Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland). Acta Mycol. 2001;36(1):13-19.

Motiejūnaitė J, Kukwa M, Czarnota P, Prigodina-Lukošienė I, Himelbrant D, Kuznetsova E, et al. Lichens and allied fungi collected during the 15th symposium of Baltic mycologists and lichenologists in Birštonas, Lithuania. Botanica Lithuanica. 2003;9:109-119.

Motiejūnaitė J, Alstrup V, Randlane T, Himelbrant D, Stončius D, Hermansson J, et al. New or noteworthy lichens, lichenicolous and allied fungi from Biržai district, Lithuania. Botanica Lithuanica. 2008;14(1):29-42.

Golubkov VV, Kukwa M. A contribution to the lichen biota of Belarus. Acta Mycol. 2006;41(1):155-164.

Motiejūnaitė J. Lichens and allied fungi of two regional parks in Vilnius area (Lithuania). Acta Mycol. 2009;44(2):185-199.

Motiejūnaitė J, Prigodina-Lukošienė I. Chaentohecopsis rubescens new to Lithuania and Fellhanera gyrophorica new to Estonia. Graphis Scr. 2002;13:43-44.

Czyżewska K, Cieśliński S, Motiejūnaitė J, Kolanko K. The Budzisk nature reserve as a biocentre of lichen diversity in the Knyszyńska Large Forest (NE Poland). Acta Mycol. 2002;37(1-2):77-92.

Czarnota P. Charakterystyka porostów na powierzchniach monitoringu fitocenoz leśnych. Biuletyn Monitoringu Przyrody. 2004;1(5):25-32.

Kukwa M. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część III. Acta Bot Cassub. 2006;6:141-152.

Cieśliński S. Stan bioty porostów w wybranych rezerwatach w Puszczy Kozienickiej. Parki Nar Rez Przyr. 2007;26(3):3-21.

Pišút I, Lackovičová A, Guttová A, Palice Z. New lichen records from Bukovské vrchy Mts (NE Slovakia). Acta Mycol. 2007;42(2):267-280.

Lõhmus P, Lõhmus A. The importance of representative inventories for lichen conservation assessments: the case of Cladonia norvegica and C. parasitica. Lichenologist. 2009;41(1):61-67. http://dx.doi.org/10.1017/S002428290900807X

Hołdyński C, Sawicki J, Dynowski P, Kubiak D, Woźniak M. Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna rezerwatu przyrody Las Warmiński. Olsztyn: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie; 2009.

Zaręba R. Puszcze, lasy i bory Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne; 1981.

Czyżewska K, Cieśliński S. Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w Polsce. Monogr Bot. 2003;91:223-239.

Motiejūnaitė J, Czyżewska K, Cieśliński S. Lichens – indicators of old-growth forests in biocentres of Lithuania and north-east Poland. Botanica Lithuanica. 2004;10(1):59-74.

Cieśliński S. Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Białowieskiej (NE Polska). Parki Nar Rez Przyr. 2010;29(2):3-39.

Brand M, Coppins BJ, Van Den Boom PPG. Further data on the lichen genus Bacidia s. l. in the Canary Islands and Western Europe, with descriptions of two new species. Bibl Lichenol. 2009;99.

Hauck M, Wirth V. New combinations in Bacidina. Herzogia. 2010;23(1):15-17.

Cieśliński S, Czyżewska K, Fabiszewski J. Red list of the lichens in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 71-89.