The preservation status of the lichen biota in the designed Special Area of Conservation NATURA 2000 „Middle Łyna River Valley – Smolajny”

Dariusz Kubiak, Paweł Czarnota, Anna Zduńczyk, Maria Dynowska, Grzegorz Leśniański, Aleksandra Cygańska, Sandra Olszewska, Anna Sadowska-Deś, Paweł Wojdal

Abstract


The paper presents the list of 159 taxa, including 151 lichens and 8 saprotrophic or parasitic (lichenicolous) fungi, recorded in the designed Special Area of Conservation NATURA 2000 „Middle Łyna River Valley – Smolajny” (the Forest Division of Wichrowo). The analysed area (2953 ha) covers mostly forest communities, with natural character, associated with the valley of the Łyna river (hillside lime-oak-hornbeam forests, streamside alder-ash forest, riparian black alder forest).

Keywords


lichens; lichenized fungi; species diversity; forest

Full Text:

PDF

References


Cieśliński S. 2003. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej. Phytocoenosis (N.S.) 15, Suppl. Cartogr. Geobot. 15: 1-430.

Cieśliński S. 2008. Znaczenie ochrony rezerwatowej dla zachowania bioty porostów (Ascomycota lichenisati) w Puszczy Kozienickiej. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 10, 3 (19): 99-109.

Cieśliński S., Czyżewska K. 1992. Problemy zagrożenia porostów w Polsce. Wiad. Bot. 36 (1–2): 5-17.

Cieśliński S., Czyżewska K. 2003. Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce. Monogr. Bot. 91: 13-49.

Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2006. Red list of the lichens in Poland. (In:) Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71-89.

Cieśliński S., Czyżewska K., Faliński J. B., Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J. 1996. Relicts of the primeval (virgin) forest. Relict phenomena. (In:) J.B. Faliński, W. Mułenko (eds). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park (Project CRYPTO 3). Phytocoenosis 8 (N.S.), Archivum Geobot. 6: 197-216.

Cieśliński S., Czyżewska K., Glanc K. 1995. Lichenes. (In:) J.B. Faliński, W. Mułenko (eds). Cryptogamous plants in the forests communities of Białowieża National Park. General problems and taxonomic groups analysis (Project CRYPTO). Phytocoenosis 7 (N.S.), Archiv. Geobot. 4: 75-86.

Cieśliński S., Fałtynowicz W. 1993. Note from editors. (In:) S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds). Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 1: 7-8. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Cieśliński S., Tobolewski Z. 1988. Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Phytocoenosis 1 (N.S.), Suppl., Cartograph. Geobot. 1: 3-216.

Czyżewska K. 2003. Ocena zagrożenia bioty porostów Polski. Monogr. Bot. 91: 241-249.

Czyżewska K., Cieśliński S. 2003. Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w Polsce. Monogr. Bot. 91: 223-239.

Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Jaroszewicz B. 2007. Różnorodność biologiczna lasów polskich. Wszechświat 108 (46): 216-221.

Johansson V., Bergman K., O., Lättman H., Milberg P. 2009. Tree and site quality references of six epiphytic lichens growing on oaks in southeastern Sweden. Ann. Bot. Fenn. 46: 496-506.

Kirk P.M. 2013. Species Fungorum. Digital resources at www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. Accessed 15 April 2013.

Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Kubiak D. 2011. Stan zachowania bioty porostów w rezerwatach „Dęby Napiwodzkie” i „Koniuszanka II” na Pojezierzu Olsztyńskim. Parki nar. Rez. Przyr. 30 (3–4): 27-39.

Kubiak D. 2012. Protected and threatened lichen species of the Nidzica Primeval Forest (N Poland). (In:) L. Lipnicki (ed.). Lichen protection – Protected lichen species. . Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.: 263-276.

Kubiak D., Sucharzewska E. 2012. Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w zespołach leśnych rezerwatu „Las Warmiński” (Nadleśnictwo Nowe Ramuki). Sylwan 156 (8): 627-636.

Kubiak D., Zalewska A. 2009. Notes on Caloplaca lucifuga (Teloschistales, Ascomycota) in Poland. Acta Mycol. 44 (2): 239-248.

Pakulnicka J., Górski A., Lewandowski K., Kruszelnicki J. 2009. Dolina Środkowej Łyny – Smolajny. (In:) W: Hołdyński C., Krupa M. (eds). Obszary NATURA 2000 w województwie warmińsko-mazurskim: 137-140. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.

Plan Urządzenia Lasu na lata 2009-2018. Nadleśnictwo Wichrowo, Obręb Wichrowo. Program Ochrony Przyrody. Stan na 1.01.2009 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie.

Schmitt I., Otte J., Parnmen S., Sadowska-Deś A.D., Lucking R., Lumbsch H.T. 2012. A new circumscription of the genus Varicellaria (Pertusariales, Ascomycota). MycoKeys 4: 23-36.

Szymczyk R., Zalewska A. Lichens in the rural landscape of the Warmia Plain. Acta Mycol. 43 (2): 215-230.

Trampler T., Kliczkowska A., Dmytreko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 (z późniejszymi nowelizacjami).