Contribution to knowledge of the mycobiota of Kampinos National Park (Poland): part 2

Błażej Gierczyk, Andrzej Szczepkowski, Tomasz Ślusarczyk, Anna Kujawa

Abstract


Continuation of the mycological study of the fire-damaged pine forest in Kampinos National Park in central Poland in 2017 produced interesting new findings. Among the taxa collected, 36 were new to the park, six had not been hitherto reported from Poland (Calycellina araneocincta, Ciliolarina aff. laetifica, Clitocybe metachroides, Galerina cerina f. longicystis, Parasola cuniculorum, Pleonectria pinicola), and the previous status of one taxon (Pleonectria cucurbitula) had been uncertain. Short descriptions based on collected specimens have been prepared for all taxa new to Poland. The current number of taxa of macromycetes identified in Kampinos National Park has reached 1,604.

Keywords


fungal biota; macromycetes; micromycetes; pyrophilous species; postfire fungi; Ascomycota; Basidiomycota

Full Text:

PDF

References


Karasiński D, Kujawa A, Gierczyk B, Ślusarczyk T, Szczepkowski A. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy; 2015.

Fidler K. Rzadkie grzyby. Nowe znaleziska, nowe stanowiska. Puszcza Kampinoska. 2017;88(3–4):22–23.

Gierczyk B, Szczepkowski A, Kujawa A, Ślusarczyk T, Zaniewski P. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycol. 2017;52(1):1093. https://doi.org/10.5586/am.1093

Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera. 2nd ed. Copenhagen: Nordsvamp; 2012.

Hirooka Y, Rossman AY, Samuels GJ, Lechat C, Chaverri P. A monograph of Allantonectria, Nectria, and Pleonectria (Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycota) and their pycnidial, sporodochial, and synnematous anamorphs. Stud Mycol. 2012;71:1–210. https://doi.org/10.3114/sim0001

Robert V, Stegehuis G, Stalpers J. The MycoBank engine and related databases [Internet]. 2005 [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://www.mycobank.org/

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Chmiel MA. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. (Biodiversity of Poland; vol 8).

Mułenko W, Majewski T, Ruszkiewicz-Michalska M, editors. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2008. (Biodiversity of Poland; vol 9).

Wojewoda W. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 7).

Kujawa A. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej. In: Snowarski M, editor. Atlas grzybów Polski [Internet]. 2018 [cited 2018 Feb 25]. Available from: http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm

Wojewoda W, Ławrynowicz M. Red list of the macrofungi in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 54–70.

Halama M, Romański M. Grzyby makroskopijne (macromycetes). In: Krzysztofiak L, editor. Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”; 2010. p. 87–201. (Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego).

Gierczyk B, Soboń R, Pachlewski T, Ślusarczyk T. Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1. Acta Mycol. 2018;53(2):1106. https://doi.org/10.5586/am.1106

Rubio Domínguez E. Calycellina araneocincta (W. Phillips) Baral & P. Blank [Internet]. 2011 [cited 2018 Jun 6]. Available from: https://www.asturnatura.com/especie/calycellina-araneocincta.html

Senn-Irlet B, Mürner R, Martini E. Saprobic fungi on wood and litter of Alnus alnobetula in the Swiss Alps [Internet]. 2012 [cited 2017 Jun 6]. Available from: http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/SennIrlet-v120-checklist.pdf

Clark MC. Discomycetes in Worcestershire. Mycologist. 1990;4(2):76–80. https://doi.org/10.1016/S0269-915X(09)80538-7

Baral HO. Beiträge zur Taxonomie der Discomyceten III. Z Mykol. 1993;59(1):3–22.

Krieglsteiner L. Drei wenig bekannte foliicole Discomyceten (Leotiales, Hyaloscyphaceae) neu für Ulmer Raum. Mycelium. 1991;3:13–16.

Eichler B. Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. Pamiętnik Fizyograficzny. 1902;17(3):39–67.

Schroeter J. Die Pilze Schlesiens II. Breslau: J. U. Kern’s Verlag; 1908. [Kryptogammen-Flora von Schlesien; vol 3(2)].

Zweigbaumówna Z. Grzyby okolic Skierniewic Acta Soc Bot Pol. 1925;2:275–303. https://doi.org/10.5586/asbp.1924.021

de Moesz G. Additamenta ad cognitionem fungorum Poloniae. Continuatio secunda. Magyar Botanikai Lapok. 1926;25:25–39.

Garbowski L. Choroby roślin uprawnych oraz drzew i krzewów leśnych i parkowych w Wielkopolsce i na Pomorzu w r. 1926 i 1927. Prace Wydziału Chorób Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy. 1929;7:1–71.

Garbowski L. Spostrzeżenia nad chorobami roślin uprawnych w Wielkopolsce i na Pomorzu w okresie 1928–1931 r. Prace Wydziału Chorób Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy. 1932;11:3–50.

Zaleski K, Domański S, Wojciechowski E. Grzyby Państwowego Nadleśnictwa Zielonka (woj. poznańskie), zebrane w latach 1946 i 1947. Acta Soc Bot Pol. 1948;19(1):101–143. https://doi.org/10.5586/asbp.1948.006

Domański S. Grzyby występujące w drzewostanach objętych szkodliwym oddziaływaniem emisji przemysłowych w Górnośląskim i Krakowskim Okręgu Przemysłowym. III. Grzyby zasiedlające nadziemne części drzew w drzewostanach przebudowanych w latach 1970–1975. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris. 1976;16:35–60.

Domański S, Kowalski S, Kowalski T. Grzyby występujące w drzewostanach objętych szkodliwym oddziaływaniem emisji przemysłowych w Górnośląskim i Krakowskim Okręgu Przemysłowym. V. Grzyby zasiedlające nadziemne części drzew w przebudowanych drzewostanach w latach 1971–1975. Acta Mycol. 1977;13(2):229–243. https://doi.org/10.5586/am.1977.018

Kowalski T, Budnik M. Grzyby występujące w drzewostanach objętych szkodliwym oddziaływaniem emisji przemysłowych w Górnośląskim i Krakowskim Okręgu Przemysłowym. II. Grzyby wyizolowane z plam infekcyjnych na żywych igłach sosnowych. Acta Mycol. 1977;13(1):133–144. https://doi.org/10.5586/am.1977.010

Kowalski T. Grzyby zasiedlające przewężenia w okolicy szyi korzeniowej sosny zwyczajnej i czarnej w uprawach doświadczalnych w Pniowcu (GOP). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1983;275:171–183.

Kowalski T, Zych P. Endophytic fungi in needles of Pinus nigra growing under different site conditions. Pol Bot J. 2002;47(2):251–257.

Chmiel MA. Miseczniaki (Discomycetes) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. In: Radwan S, Sałata B, Harasimiuk M, editors. Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1997. p. 65–73.

Kwaśna H, Łakomy P. Therrya fuckelii and other fungi on stems and branches of Pinus sylvestris following lightning damage. Acta Mycol. 2011;46(1):109–114. https://doi.org/10.5586/am.2011.006

Kwaśna H, Mazur A, Łabędzki A, Kuźmiński R, Łakomy P. Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny. Leśne Prace Badawcze. 2016;77(3):261–275. https://doi.org/10.1515/frp-2016-0028

Łukomski S. Badania nad biologią i szkodliwością grzyba Cenangium ferruginosum Fr. ex Fr. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. 1968;352:85–89.

Huhtinen S. New or less known hyaloscyphaceae fungi from the Canadian timberline. In: Petrini O, Laursen GA, editors. Arctic and alpine mycology. Berlin: J. Cramer; 1993. p. 3–4. (Biblioteca Mycologica; vol 150).

Raitviir A, Huhtinen S. A few out of many – interesting inoperculate, lignicolous discomycetes from Norway. Folia Cryptogam Est. 2002;39:13–26.

Domínguez ER. Novedades corológicas. Ciliolarina laetifica Huhtinen (Ascomycota). Revista asturnatura.com. 2014;460:3.

Wagner I. ASCO-SONNEBERG. Ciliolarina laetifica Huhtinen 1993 [Internet]. 2019 [cited 2018 Nov 2]. Available from: http://asco-sonneberg.de/pages/gallery/ciliolarina-laetifica-151213-tr-01xsmjj38720.php

Svrček M. New or less known Discomycetes. XI. Česká Mykologie. 1982;36(3):146–153.

Baral HO, Maron G. IN VIVO VERITAS. Over 10,000 scans of fungi and plants (microscopical drawings, water colour plates, macro- and micrographs), with materials on vital taxonomy and xerotolerance [DVD]. 3rd ed. [place unknown]: published by the author; 2005.

Raitviir A. Revised synopsis of the Hyaloscyphaceae. Tartu: Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany; 2004. (Scripta Mycologica; vol 20).

Eichler B. Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. Pamiętnik Fizyograficzny. 1904;18(3):1–31.

Bujakiewicz A. Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów. Acta Mycol. 1979;15(2):213–294. https://doi.org/10.5586/am.1979.012

Bujakiewicz A. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. In: Wołoszyn BW, Jaworski A, Szwagrzyk J, editors. Babiogórski park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Babiogórski Park Narodowy; 2004. p. 215–257.

Bujakiewicz A, Chlebicki A, Chmiel MA, Cieśliński S, Czyżewska K, Faliński JB, et al. Check-list of cryptogamous and seminal plant species recorded during the period 1987–1991 on the permanent plot V-100. In: Faliński JB, Mułenko W, editors. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park (Project CRYPTO). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 1992. p. 1–48. (Phytocoenosis, Archivum Geobotanicum; vol 3).

Faliński JB, Mułenko W, editors. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Ecological Atlas (Project CRYPTO 4). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 1997. (Phytocoenosis, Supplementum Bibliographiae Geobotanicae; vol 7).

Chlebicki A. Grzyby nadrzewne Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich. 2008;2:9–19.

Wojewoda W, Kozak M, Mleczko P, Karasiński D. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk; 2016.

Turnau K. Cup-fungi of Turbacz and Stare Wierchy Mountains in the Gorce range (Polish Western Carpathians). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne. 1983;11:163–180.

Chmiel MA. Miseczniaki (Discomycetes) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część I. Rezerwat Jezioro Brzeziczno. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1985;40(13):99–107.

Chmiel MA. Discomycetes of the Kazimierz Landscape Park. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1991;46(3):21–27.

Eichler B. Trzeci przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. Pamiętnik Fizyograficzny. 1907;19(3):3–40.

Chmiel MA. O nowych i mało znanych w Polsce gatunkach Helotiales zebranych w Roztoczańskim Parku Narodowym. Acta Mycol. 1982;18(1):71–82. https://doi.org/10.5586/am.1982.004

Kozłowska M, Mułenko W, Heluta VP. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o.o.; 2015.

Błoński F, Drymmer K. Sprawozdanie z wycieczki botanicznéj odbytéj do puszczy Białowieskiéj, Ladzkiéj i Świsłockiéj w 1888 roku. Pamiętnik Fizyjograficzny. 1889;9(3):55–115.

Rouppert K. Zapiski grzyboznawcze z okolic Ciechocinka. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. 1909;43:39–52.

Teodorowicz F. Grzyby zachodniej i południowej Polski w zbiorze Zakładu Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody Wielkopolski. 1933;4:75–108.

Lisiewska M. Udział grzybów wyższych w grądach Wielkopolski. Acta Mycol. 1965;1:169–268. https://doi.org/10.5586/am.1965.012

Bujakiewicz A, Fiklewicz G. Grzyby wyższe lasów dębowo-grabowych okolic Opalenicy (pow. Nowy Tomyśl, Wielkopolska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 1963;12:277–300.

Bujakiewicz A, Fiklewicz G. Obserwacje fenologiczno-ekologiczne nad grzybami wyższymi w grądach okolic Opalenicy (Zachodnia Wielkopolska). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej. 1965;26(3):13–69.

Gumińska B. Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (część II). Acta Mycol. 1972;8(2):149–172. https://doi.org/10.5586/am.1972.011

Gumińska B. Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (część V). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne. 1990;968(21):157–172.

Ławrynowicz M. Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej. Acta Mycol. 1973;9(2):133–204. https://doi.org/10.5586/am.1973.012

Chmiel MA. Nowe stanowiska Discomycetes na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1990;45(10):109–115.

Flisińska Z. Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland). Acta Mycol. 2000;35(1):61–77. https://doi.org/10.5586/am.2000.008

Flisińska Z, Sałata B. Nowe stanowiska interesujących grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w południowo-wschodniej Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1998;53:201–209.

Skirgiełło A. Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Białowieża National Park – monitoring studies. Acta Mycol. 1998;33(2):171–189. https://doi.org/10.5586/am.1998.017

Narkiewicz C. Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry. Rocznik Jeleniogórski. 1997;29:127–135.

Ławrynowicz M, Stasińska M. Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) – monitoring studies. Acta Mycol. 2000;35(2):157–182. https://doi.org/10.5586/am.2000.019

Stasińska M. Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. In: Lisiewska M, Ławrynowicz M, editors. Monitoring grzybów. Poznań: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2000. p. 97–107.

Łuszczyński J. Walory mikologiczne rezerwatu “Świnia Góra’’ w Górach Świętokrzyskich. In: Puszkar T, Puszkar L, editors. Proceedings: Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-wschodniej; 2000 Nov 18; Sandomierz, Poland. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie; 2000. p. 55–61.

Lisiewska M, Marach A. Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu “Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2002;51:31–54.

Ławrynowicz M, Dziedziński T, Szkodzik J. Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the “Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycol. 2002;37(1–2):63–76. https://doi.org/10.5586/am.2002.006

Ławrynowicz M, Dziedziński T, Szkodzik J. Obserwacje mikologiczne w rezerwacie “Dolina rzeki Brdy” w Borach Tucholskich. In: Ławrynowicz M, Rózga B, editors. Tucholski Park Krajobrazowy 1985–2000. Stan poznania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2002. p. 384–405.

Kujawa A. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 2009;44(1):49–75. https://doi.org/10.5586/am.2009.007

Adamczyk J. Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2011.

Chachuła P, Dorda A, Fiedor M, Rutkowski R. Grzyby Cieszyna. Cieszyn: Urząd Miejski w Cieszynie; 2015.

Sałata B. Grzyby wyższe rezerwatu leśnego Zagożdżon w Puszczy Kozienickiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1977;32(4):69–85.

Sałata B. Grzyby z rzędu Rhytismatales w Polsce. In: Mądlikowska J, editor. Proceedings: “Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego”; 1998 Sep 15–19; Gdańsk, Poland. Gdańsk: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 1998. p. 432.

Chmiel MA. Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część III. Rezerwat Jezioro Długie. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1987;42(6):65–75.

Chmiel MA. Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część IV. Rezerwat Durne Bagno. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1988;43(19):313–320.

Chmiel MA. Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część V. Rezerwat Torfowisko nad Jeziorem Czarnym Sosnowickim. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1989;44(7):119–126.

Nita J, Bujakiewicz A. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 2007;9(2–3):519–529.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy. 2012;23(4):3–59.

Scheuer C, Chlebicki A. Recent collections of miscellaneous microfungi from south Poland. Acta Mycol. 1997;32(2):147–172. https://doi.org/10.5586/am.1997.014

Chmiel MA. Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część II. Rezerwat Jezioro Moszne. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1987;42(5):57–63.

Kowalski T, Czekaj A. Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów. Leśne Prace Badawcze. 2010;71(4):357–368. https://doi.org/10.2478/v10111-010-0031-0

Kowalski T, Kraj W. Badania nad zamieraniem jesionu w drzewostanach Nadleśnictwa Rokita. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris. 2012;50:3–22.

Kowalski T. Grzyby endofityczne a choroby zgorzelowe drzew w warunkach oddziaływania imisji przemysłowych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłataja w Krakowie, Sesja Naukowa. 1999;348(63):83–99.

Hohmeyer H. Ein Schlüssel zu den europäischen Arten der Gattung Peziza L. Z Mykol. 1986;52(1):161–188.

Dougoud R. Clé des Discomycètes carbonicoles. Doc Mycol. 2001;30(120):15–29.

Stecki K. Przyczynek do mykologii Galicyi. I. Grzyby okolic Rymanowa Zdroju. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. 1910;44(3):49–56.

Namysłowski B. Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny. Pamiętnik Fizyograficzny. 1914;22(4):1–151.

Turnau K. Macromycetes on fly-ash heap at Skawina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne. 1981;9:83–98.

Turnau K. Grzyby hałd przemysłowych południowej Polski (doniesienie tymczasowe). Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Biologia. 1988;1988(1–2):81–86.

Ginko B. Notes on Ascomycetes from burnt forest in Poland. Acta Mycol. 1984;20(2):273–276. https://doi.org/10.5586/am.1984.022

Adamczyk J, Kucharski L. Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (central Poland). Lejeunia. 2005;177:1–17.

Adamczyk JJ, Kruk A, Penczak T, Minter D. Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires. Fungal Biol. 2012;116(9):995–1002. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2012.07.003

Rouppert K. Grzyby zebrane w Tatrach, Beskidzie Zachodnim i na Pogórzu. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. 1912;46:80–100.

Domański S, Gumińska B, Lisiewska M, Nespiak A, Skirgiełło A, Truszkowska W. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. Acta Mycol. 1967;3(1):63–114. https://doi.org/10.5586/am.1967.003

Gierczyk B, Chachuła P, Karasiński D, Kujawa A, Kujawa K, Pachlewski T, et al. Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2009;39(3):3–100.

Borowska A. Materiały do znajomości grzybów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Acta Mycol. 1967;3(1):191–199. https://doi.org/10.5586/am.1967.010

Sumorok B. Post-fire macrofungi in the burnt area in the Jelonka reserve (Białowieża region, NE Poland). Acta Mycol. 2001;36(1):149–158. https://doi.org/10.5586/am.2001.010

Adamczyk J. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego “Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska. 2013;30:177–193.

Ławrynowicz M, Szkodzik J. Różnorodność macromycetes Rezerwatu “Kręgi Kamienne” w Odrach w Borach Tucholskich. In: Ławrynowicz M, Rózga B, editors. Tucholski Park Krajobrazowy 1985–2000. Stan poznania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2002. p. 406–423.

Chmiel MA, Romaszewska-Sałata J, Sałata B. Grzyby i śluzowce. In: Wilgat T, editor. Roztoczański Park Narodowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Ostoja”; 1994. p. 120–132.

Kujawa A. Grzyby wielkoowocnikowe. In: Okołów C, Karaś M, Bołbot A, editors. Białowieski Park Narodowy. Poznać – Zrozumieć – Zachować. Białowieża: Białowieski Park Narodowy; 2009. p. 87–110.

Turnau K. Post-fire cup-fungi of Turbacz and Stare Wierchy mountains in the Gorce range (Polish Western Carpathiens). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne. 1984;12:145–170.

Ślusarczyk T. Grzyby. In: Jermaczek A, Maciantowicz M, editors. Przyroda Ziemi Lubuskiej. Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników; 2005. p. 52–58.

Halama M. Grzyby makroskopijne. In: Pukacz A, Pełechaty M, editors. Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Gorzów Wielkopolski: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego; 2015. p. 148–167.

Booth C. Studies of pyrenomycetes. IV. Nectria (part 1). Mycological Papers. 1959;73:1–115.

Brayford D, Honda BM, Mantiri FR, Samuels GJ. Neonectria and Cylindrocarpon: the Nectria mammoidea group and species lacking microconidia. Mycologia. 2004;96(3):572–597. https://doi.org/10.1080/15572536.2005.11832955

Chaverri P, Salgado C, Hirooka Y, Rossman AY, Samuels GJ. Delimitation of Neonectria and Cylindrocarpon (Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycota) and related genera with Cylindrocarpon-like anamorphs. Stud Mycol. 2011;68:57–78. https://doi.org/10.3114/sim.2011.68.03

González CD, Chaverri P. Corinectria, a new genus to accommodate Neonectria fuckeliana and C. constricta sp. nov. from Pinus radiata in Chile. Mycol Prog. 2017;16(11):1015–1027. https://doi.org/10.1007/s11557-017-1343-8

Bresadola G. Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti (Continuatio). Annales Mycologici. 1903;1(2):97–131.

Mańka K. Fitopatologia leśna. Warszawa: PWRiL; 2005.

Truszkowska W. Notatki mikologiczne z rezerwatu Puszcza Śnieżna Białki. Acta Mycol. 1977;13(1):11–15. https://doi.org/10.5586/am.1977.002

Kowalski T. Zamieranie pędów sosny. Biblioteczka Leśniczego. 1997;80:18.

Sierota Z, Szczepkowski A. Rozpoznawanie chorób infekcyjnych drzew leśnych. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; 2014.

Grzywacz A, Aleksandrowicz-Trzcińska M, Szczepkowski A. Zagrożenie drzew iglastych obcego pochodzenia przez patogeniczne grzyby. In: Dominik J, Grzywacz A, editors. Zagrożenie obcych gatunków drzew iglastych ze strony rodzimej entomofauny oraz mikoflory. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju SGGW; 1998. p. 75–138.

Dennis RWG. British Ascomycetes. Vaduz: J. Cramer; 1978.

Lygis V, Vasiliauskaite I, Matelis A, Pliūra A, Vasaitis R. Fungi in living and dead stems and stumps of Pinus mugo on coastal dunes of the Baltic Sea. Plant Prot Sci. 2014;50(4):221–226. https://doi.org/10.17221/25/2014-PPS

Zeng ZQ, Zhuang WY. Revision of the genus Thyronectria (Hypocreales) from China. Mycologia. 2016;108(6):1130–1140.

Friebes G, Wendelin I. Wer suchet, der findet: Seltene und interessante Ascomycota vom Jägerberg (Steiermark, Österreich). Joannea Botanik. 2015;12:5–38.

Carnegie AJ, Shuey LS, McTaggart AR, Shivas RG. First record of Thyronectria pinicola on Pinus radiata in Australia. Plant Dis. 2015;99(8):1182. https://doi.org/10.1094/PDIS-02-15-0187-PDN

Zapata M. First report of Thyronectria pinicola causing twig death of radiata pine in Chile. New Dis Rep. 2017;35:31. https://doi.org/10.5197/j.2044-0588.2017.035.031

He B, Li WY, Zeng ZQ, Li ZG. First report of canker disease caused by Thyronectria pinicola on lacebark pine in China. Plant Dis. 2016;100(11):2331–2331. https://doi.org/10.1094/PDIS-05-16-0696-PDN

Szulczewski JM. Przyczynek do zimowej mykoflory Poznania i okolic. Kosmos. 1930;55:233–248.

Ślusarczyk T. Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego “Owczary”. Przegląd Przyrodniczy. 2009;20(1–2):11–33.

Karasiński D. Grzyby większe rezerwatu przyrody “Ochojec”. In: Parusel JB, editor. Rezerwat przyrody “Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Katowice: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska; 2009. p. 86–103.

Truszkowska W. Niektóre Pyrenomycetes zebrane w Puszczy Białowieskiej. II. Acta Mycol. 1965;1(1):105–120. https://doi.org/10.5586/am.1965.008

Mułenko W. Parasitic microfungi and their hosts collected on the studied area. Plant pathogenic fungi. In: Faliński JB, Mułenko W, editors. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park (Project CRYPTO). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 1996. p. 55–65. (Phytocoenosis, Archivum Geobotanicum; vol 6).

Madej T. Dalsze materiały do znajomości mikoflory miasta Szczecina i jego okolicy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 1965;19:85–102.

Madej T. Materiały do mikoflory miasta Szczecina. Acta Mycol. 1972;8(1):35–45. https://doi.org/10.5586/am.1972.005

Madej T. Materiały do mikoflory roślin woj. szczecińskiego. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Rozprawy. 1974;35:1–235.

Dominik T. Notatki mikologiczne z lat 1945–1960. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 1963;10:47–77.

Romaszewska-Sałata J, Wołczańska A. Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. In: Radwan S, Sałata B, Harasimiuk M, editors. Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. Lublin: Wydawnictwo UMCS Lublin; 1997. p. 57–63.

Chlebicki A. Some ascomycete fungi from primeval forests of north-eastern Poland. Acta Mycol. 2005;40(1):71–94. https://doi.org/10.5586/am.2005.008

Lubelska-Gumińska B. Grzyby przyczyniające się do zamierania lasu osłabionego pożarem. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1956;2(2):112–133.

Harmaja H. The genus Clitocybe (Agaricales) in Fennoscandia. Karstenia. 1969;10:5–168. https://doi.org/10.29203/ka.1969.62

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 3. Beschreibungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver. Berlin: Fungicon-Verlag; 2012.

Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands. Vol. 3. Rotterdam: A. A. Balkema; 1995.

Salerni E, Perini C. Mycodiversity of nature reserves in Central Italy. Acta Mycol. 2007;42(1):5–19. https://doi.org/10.5586/am.2007.001

Kibby G. Editorial. Field Mycol. 2016;16(1):2. https://doi.org/10.1016/j.fldmyc.2015.01.002

Vesterholt J, Heilmann-Clausen J, Læssøe T, Petersen JH. Atlasprojektets første sæson. Svampe. 2010;61:1–12.

Vesterholt J. Clitocybe (Fr.) Staude. In: Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera. Copenhagen: Nordsvamp; 2012. p. 451–462.

Neuhoff W. Die Hymenomyceten Ostpreussens. Eine systematische Zusammenstellung. Unser Ostland. 1933;2(7):317–397.

Karasiński D. Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka mykobioty. Acta Botanica Cassubica Monographiae. 2016;7:1–198.

Gierczyk B, Kujawa A, Pachlewski T, Szczepkowski A, Wójtowski M. Rare species of the genus Coprinus Pers s. lato. Acta Mycol. 2011;46(1):27–73. https://doi.org/10.5586/am.2011.003

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy. 2013;24(4):10–41.

Wojewoda W. Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. Acta Mycol. 1974;10(2):181–265. https://doi.org/10.5586/am.1974.007

Łuszczyński J. Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland). Pol Bot J. 2002;47(2):183–193.

Łuszczyński J. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Łódź: Polish Botanical Society; 2007. (Monographiae Botanicae; vol 97). https://doi.org/10.5586/mb.2007.001

Łuszczyński J. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego; 2008.

Sałata B. Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym. Acta Mycol. 1972;8(1):69–139. https://doi.org/10.5586/am.1972.009

Flisińska Z. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 2. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe; 2004.

Kozłowska M, Heluta VP, Mułenko W, Bazyuk-Dubey IV. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o.o.; 2015.

Domański S, Gumińska B, Lisiewska M, Nespiak A, Skirgiełło A, Truszkowska W. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1963. (Monographiae Botanicae; vol 15). https://doi.org/10.5586/mb.1963.002

Bujakiewicz A. Macrofungi in the Caltho-Alnetum association on the northern slopes of the Babia Góra massif (West Carpathians). Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 81–93. (Polish Botanical Studies; vol 22).

Kałucka I. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Łódź: Polish Botanical Society; 2009. (Monographiae Botanicae; vol 99). https://doi.org/10.5586/mb.2009.001

Ronikier A. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2012. (Polish Botanical Studies; vol 28).

Schroeter J. Die Pilze Schlesiens I. Breslau: J. U. Kern’s Verlag; 1889. [Kryptogammen-Flora von Schlesien; vol 3(1)].

Chełchowski S. Grzyby podstawkozarodnikowe Królestwa Polskiego (Basidiomycetes Polonici). Część I. Autobasidiomycetes. Podstawczaki. Pamiętnik Fizyograficzny. 1898;15:3–285.

Namysłowski B. Przyczynek do mykologii Galicyi. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. 1910;44:43–48.

Ronikier A. Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). Pol Bot J. 2002;47(2):195–209.

Lutyk P. Stan zdrowotny sosny kosówki (Pinus mughus Scop.) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Sylwan. 1978;122(10):51–57.

Błoński F, Drymmer K, Ejsmond A. Sprawozdanie z wycieczki botanicznéj, odbytéj do puszczy Białowieskiéj w lecie 1887. Pamiętnik Fizyjograficzny. 1888;8(3):59–155.

Bujakiewicz A. Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2003;22(3):323–346.

Szczepkowski A, Kujawa A, Karasiński D, Gierczyk B. Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2008;27(4):115–133.

Bujakiewicz A, Kujawa A. Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2010;29(1):3–26.

Wróblewski A. Wykaz grzybów zebranych w latach 1913–1918 z Tatr, Pienin, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia, Podola, Roztocza i innych miejscowości. Cz. I. Phycomycetes, Ustilaginaceae, Uredinales i Basidiomycetes. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. 1922;55–56:1–50.

Gumińska B. Mikoflora lasów jodłowych okolic Muszyny. Acta Mycol. 1966;2:107–149. https://doi.org/10.5586/am.1966.007

Friedrich S. Macromycetes na tle zespołów leśnych Puszczy Goleniowskiej. Acta Mycol. 1985;21(1):43–76. https://doi.org/10.5586/am.1985.014

Wojewoda W, Heinrich Z, Komorowska H. Makroskopowe podstawczaki nowe we florze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Acta Mycol. 1985;21(1):27–42. https://doi.org/10.5586/am.1985.004

Wojewoda W. Grzyby Krakowa w latach 1883–1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. 1996;24:75–111.

Friedrich S. Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland). Pol Bot J. 2002;47(2):125–138.

Zieliński J, Biel-Pająkowa M, Alexandrowicz W, Walusiak E, Chachuła P. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Andrychów: Urząd Miejski w Andrychowie; 2007.

Bodziarczyk J, Chachuła P. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody “Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie. 2008;16:179–190.

Łyczek M, Domian G. Grzyby wielkoowocnikowe. In: Domian G, Ziarnek K, editors. Księga Puszczy Bukowej. Tom I: Środowisko przyrodnicze. Szczecin: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie; 2010. p. 161–169.

Lisiewska M, Nowicka D. Macromycetes Arboretum Kórnickiego. Arboretum Kórnickie. 1979;24:339–371.

Lisiewska M, Połczyńska M. Changes in macromycetes of the oak-hornbeam forest in the “Dębina” reserve (Northern Wielkopolska). Acta Mycol. 1998;33(2):191–230. https://doi.org/10.5586/am.1998.018

Lisiewska M. Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. Acta Mycol. 2006;41(2):241–252. https://doi.org/10.5586/am.2006.026

Sałata B. Notatki mikologiczne z okolic Annopola. Acta Mycol. 1968;4(1):53–70. https://doi.org/10.5586/am.1968.004

Domański Z. Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny. Warszawa: published by the author; 1999.

Lisiewska M. Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce. In: Lisiewska M, Ławrynowicz M, editors. Monitoring grzybów. Poznań: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2000. p. 27–51.

Pietras M, Kujawa A, Leski T, Rudawska M. Grzyby wielkoowocnikowe. In: Danielewicz W, editor. Dąbrowy Krotoszyńskie – monografia przyrodniczo-gospodarcza. Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P; 2016. p. 89–131.

Szkodzik J. Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in central Poland. Acta Mycol. 2005;40(1):113–131. https://doi.org/10.5586/am.2005.011

Łuszczyński J. Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. In: Żurek S, editor. Rezerwat torfowiskowy “Białe Ługi”. Bydgoszcz: Homini; 2001. p. 185–204.

Nita J, Bujakiewicz A. Riparian and alder forests – shelters for rare and the threatened macromycetes. In: Mirek Z, Nikel A, editors. Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2009. p. 325–334.

Staniszek-Kik M, Fałtynowicz W, Halama M, Panek E, Romański M, Sawoniewicz M, et al. Założenia i wstępne rezultaty projektu “Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 2014;16(4):240–247.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy. 2010;21(1):8–53.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006. Przegląd Przyrodniczy. 2007;28(3–4):3–70.

Wojewoda W, Heinrich Z, Komorowska H. Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies. Acta Mycol. 1999;34(2):201–266. https://doi.org/10.5586/am.1999.015

de Haan A, Walleyn R. Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (1). Alassio: Edizioni Candusso; 2002. (Fungi non Delineati; vol 23).

Smith AH, Singer R. New species of Galerina. Mycologia. 1955;47(4):557–596. https://doi.org/10.2307/3755669

Smith AH, Singer R. A monograph on the genus Galerina Earle. New York, NY: Hafner Publishing Company; 1964.

Sugny D. Synthèse globale de l’étude de la fonge de 23 sites tourbeux comtois. [Internet]. 2016 [cited 2018 Nov 2]. Available from: http://mycofme.free.fr/publications/synthese_globale_etude_fonge_23_tourbieres_

comtoises.pdf

Quelques espèces intéressantes récoltées en 2015 (suite). Société Mycologique de Rennes Lettre d’informations. 2016;7:1.

Bujakiewicz A, Lisiewska M. Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 1983;34:49–77.

Łuszczyński J. Interesting macromycetes found in Kielce town (central Poland). Acta Mycol. 1997;32(2):207–228. https://doi.org/10.5586/am.1997.017

Gumińska B. Higher fungi of the Tilio-Carpinetum forest association in the Skołczanka Reserve near Cracow. Acta Mycol. 1992;27(1):137–158. https://doi.org/10.5586/am.1992.013

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy. 2011;22(4):16–68.

Kałucka IL, Jagodziński AM, Nowiński M. Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare, and redlisted species. Acta Mycol. 2016;51(2):1080. https://doi.org/10.5586/am.1080

Gumińska B. Resupinatus kavinii (Tricholomataceae), a fungus species newly noted in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 2000;45(1–2):509–512.

Kotlaba F, Lazebníček J. IV. Sjezd evropských mycologů, Polsko 1966. Česká Mykologie. 1967;21(1):54–59.

Heinrich Z, Wojewoda W. The effect of fertilization of a pine forest ecosystem in an industrial region. IV. Macromycetes. Ekologia Polska. 1976;24(3):319–330.

Bresadola G. Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti. Annales Mycologici. 1903;1(1):65–96.

Ławrynowicz M. Macro-fungal flora of Łódź. In: Borkamm R, Lee J, Steward MRD, editors. Urban ecology. 2nd European Ecological Symposium. Oxford: Blackwell Scientific Publishing; 1982. p. 41–47.

Eichler B. Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. Wszechświat. 1902;21(5):76–77.

Friedrich S. Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland). Acta Mycol. 2001;36(1):127–148. https://doi.org/10.5586/am.2001.009

Dyląg E, Gumińska B. Postfire macromycetes from deciduous wood in the Chrzanów forest inspectorate (S Poland). Acta Mycol. 1997;32(2):173–187. https://doi.org/10.5586/am.1997.015

Domański Z. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce. Warszawa: publish by the author; 1997.

Komorowska H. Tricholomataceae (Agaricales) Puszczy Niepołomickiej. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Biologia. 1991;30(1–2):55–62.

Friedrich S. Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest. Acta Mycol. 2006;41(2):229–240. https://doi.org/10.5586/am.2006.025

Kujawa A. Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. In: Mułenko W, editor. Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2008. p. 68–75.

Szczepkowski A, Kujawa A, Karasiński D, Konik J. XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej – ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2010;29(4):116–120.

Grzesiak B, Kochanowska M, Kochanowski J. Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the “Bory Tucholskie” National Park (NW Poland). Acta Mycol. 2017;52(1):1092. https://doi.org/10.5586/am.1092

Grzesiak B, Wolski GJ, Salamaga A, Kochanowska M, Kochanowski J. Grzyby makroskopowe Parku Narodowego “Bory Tucholskie”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2017;36(1):5–36.

Schafer DJ. The genus Parasola in Britain including Parasola cuniculorum sp. nov. Field Mycol. 2014;15(3):77–99. https://doi.org/10.1016/j.fldmyc.2014.06.004

Kaufmann F. Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Lepiota, Amanita, Amanitopsis, Armillaria, Clitocybe und Russuliopsis. Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig. 1915;37:15–65.

Eichler B. Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca. Pamiętnik Fizyograficzny. 1900;16:157–206.

Ślusarczyk T. Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. In: Maciantowicz M, editor. 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. Gorzów Wielkopolski: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego; 2016. p. 90–97.

Dominik T. Materiały do flory grzybów mikroskopowych zachodniej Polski. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. 1936;70:1–72.

Lisiewska M. Obserwacje mikologiczne w łęgach rezerwatu “Dębina” pod Wągrowcem (północna Wielkopolska). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej. 1966;26(3):85–94.

Lisiewska M, Bujakiewicz A. Roślinność rezerwatu “Dębina” pod Wągrowcem w Wielkopolsce. 3. Grzyby (fungi). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 1976;29:57–67.

Bujakiewicz A. Badania mikosocjologiczne w zespole Ficario-Ulmetum campestris w rezerwacie „Wielka Kępa Ostromecka” nad Wisłą. Acta Mycol. 1992;27(2):277–290. https://doi.org/10.5586/am.1992.027

Bujakiewicz A, Fiebich R. Udział ekologiczny grup macromycetes w płatach olsu w Wielkopolskim Parku Narodowym. Acta Mycol. 1992;27(1):63–91. https://doi.org/10.5586/am.1992.007

Błoński F. Przyczynek do flory grzybów Polski. Pamiętnik Fizyjograficzny. 1896;14(3):63–93.

Bujakiewicz A. Response of macrofungi to mosaic arrangement of biotic microforms of Ribo nigro-Alnetum in the Olszyny Niezgodzkie reserve. Acta Mycol. 1999;34(2):267–280. https://doi.org/10.5586/am.1999.016

Bujakiewicz A, Stefaniak M. Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu “Las liściasty w Promnie” (Nadleśnictwo Czerniejewo). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2009;58:137–170.

Bujakiewicz A, Springer N. Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu “Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2009;58:171–204.

Salamaga A, Ślusarczyk D. Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (central Poland). Acta Mycol. 2014;49(1):99–107. https://doi.org/10.5586/am.2014.012

Domian G, Ziarnek M, Ziarnek K. Rezerwaty przyrody. In: Domian G, Ziarnek K, editors. Księga Puszczy Bukowej. Tom I. Środowisko przyrodnicze. Szczecin: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie; 2010. p. 427–428.

Wilga MS. Antrakofilne gatunki macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegląd Przyrodniczy. 2008;19(3–4):121–130.

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; 2012.

Zasady hodowli lasu. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; 2012.