Diversity of fungi colonizing and damaging leaves of pontic azalea Azalea pontica

Maria Kowalik

Abstract


The research aimed at verifi cation of fungi species colonizing phyllosphere of pontic azalea Azalea pontica L. and at comparison of the fungi species composition: – in the natural stand in the Kołacznia nature reserve, – in arboretum collections at Bolestraszyce and Rogów. 600 fragments of healthy, infected and fallen leaves of pontic azalea were collected for mycological analyses. The species forming the largest number of colonies identified from the healthy leaves were: A. alternata, Ph. cyclaminis, E. nigrum, Ph. medicaginis and B. cinerea, from infected leaves: A. alternata, E. nigrum, Ph. cyclaminis, S. fi micola, T. viride and A. phaeospermum, whereas: E. nigrum, A. alternata, S. fi micola, Ph. cyclaminis and B. cinerea were isolated from the fallen leaves, which indicates that a majority of fungi persistently colonize the leaves during vegetation period and damage them, which leads to defoliation. Colonization of pontic azalea phyllosphere in arboreta by more numerous fungi colonies and species than under conditions of natural sites evidences their increased pressure in the arboreta environment.

Keywords


pontic azalea; arboretum; reserve; health status; leaves

Full Text:

PDF

References


Anioł-Kwiatkowska J. 2003. Wielojęzyczny Słownik Florystyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H. 1980. Compendium of Soil Fungi. Acad. Press. London, New York, Toronto, Sydney, San Francisco.

Ellis M.B., Ellis J.P. 1987. Microfungi on Land Plants. Croom Helm. London, Sydney.

Guba E.F. 1961. Monograph of Monochaetia and Pestalotia. Harvard Univ. Press. Cambridge, Mass.

Index Fungorum 2012. (www.index fungorum.org), access 15.12.2012.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. 2001. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 281-283.

Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi.10th Edition. CABI, Wallingford, UK.

Kita W., Mazurek J., 2003. Skład gatunkowy fyllosfery różanecznika w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu i w Arboretum w Wojsławicach. Erica Polonica 14: 25-36.

Kowalik M. 1993. Grzyby gleby inicjalnej industroziemnej rekultywowanego w kierunku rolnym i leśnym zwałowiska Kopalni Siarki “Machów”. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozpr. hab. 180: 1-78.

Kowalik M. 2008. Fungi and fungi-like Oomycetes isolated from affected leaves of rhododendron. Acta Mycol. 43 (1): 21-27.

Kowalik M. 2009. Bioróżnorodność grzybów występujących w fyllosferze różanecznika zimozielonego Rhododendron L. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 539: 341-348.

Kowalik M., Kierpiec B., Bonio J., Żołna M. 2011. Fungi inhabiting spots and necroses on the leaves of azaleas (Rhododendron) in the Botanical Garden of the Jagiellonian University. Phytopathologia 62: 41-48.

Kowalik M., Kierpiec B., Żołna M. 2012. Fungi living at the fallen leaves of rhododendron and azalea (Rhododendron L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11 (2): 161-166.

Kowalik M., Muras P. 2007. Grzyby zasiedlające opadłe liście różanecznika. Rocz. AR w Poznaniu 383. Ogrodnictwo 41: 69-73.

Kowalik M., Muras P., Kierpiec B., Żołna M. 2010a. Zdrowotność liści różaneczników zawsze zielonych Rhododendron L. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 551: 117-123.

Kowalik M., Muras P., Żołna M., Kierpiec B. 2010b. Grzyby wyosobnione z nekrotycznych plam na liściach różaneczników zawsze zielonych Rhododendron L. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 554: 49-55.

Kowalik M., Sagan A. 2005. Fungi causing dying out heather in permanent plantings. Acta Mycol. 40 (2): 191-195.

Kowalik M., Wandzel A. 2005. Grzyby powodujące zamieranie sadzonek wrzosu. Acta Agrobotanica 58 (2): 237-242.

Piórecki J., Dubiel E. 2009. Volynian Polesia – main source of the Yellow Azalea (Rhododendron luteum Sweet) in European garden and parks. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 57: 29-32.

Piórecki J., Zarzycki K. 2010. Arboretum Bolestraszyce. Przewodnik. Bolestraszyce.

Rifai M. A. 1987. A revision of genus Trichoderma. Mycol. Papers 116: 1-56.

Sutton B. C. 1980. The Coelomycetes. CMI, Kew, Surrey.
DOI: https://doi.org/10.5586/am.2013.024

Journal ISSN:
  • 2353-074X (online)
  • 0001-625X (print; ceased since 2015)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society