Pollen sources in the Bojanów forest complex identified on honeybee pollen load by microscopic analysis

Ernest Stawiarz, Beata Żuraw, Agnieszka Marut

Abstract


The aim of this study was to determine sources of pollen for the honeybee in the Bojanów forest complex, Nowa Dęba Forest District (southeastern Poland). Sampling of pollen loads from bees extended from the beginning of May until the end of September 2016 and was carried out at 7-day intervals using pollen traps mounted at the entrance of beehives. A total of 73 pollen load samples were collected from the study area.

Fifty-nine taxa from 31 plant families were identified in the analyzed material. From 4 to 21 taxa (average 9.5) were recorded in one sample. The pollen of Brassicaceae (“others”), Taraxacum type, Solidago type, and Rumex had the highest frequency in the pollen loads examined. Apart from these four taxa, pollen grains of Rubus type, Poaceae (“others”), Calluna, Fagopyrum, Trifolium repens s. l., Phacelia, Aster type, Melampyrum, Quercus, Cornus, and Veronica were recorded in the dominant pollen group. The forest habitat taxa that provided pollen rewards to honeybees in the Bojanów forest complex were the following: Rubus, Calluna, Prunus, Tilia, Frangula alnus, Pinus, Quercus, Cornus, Robinia pseudoacacia, Salix, and Vaccinium. Apart from forest vegetation, the species from meadows and wastelands adjacent to this forest complex, represented by Taraxacum, Rumex, Plantago, Poaceae, Trifolium repens, and Solidago, proved to be an important source of pollen. The study indicates that forest communities are a valuable source of pollen for pollinating insects from early spring through to late fall.


Keywords


Bojanów forest; bee food plants; pollen loads; pollen analysis; Apis mellifera

Full Text:

PDF

References


Dyakowska J. Podręcznik palinologii – metody i problemy. Warszawa: Wydanie Geologiczne; 1959.

Maurizio A. Pollenernährung und Lebensvorgängen bei der Honigbiene (Apis mellifica L.). Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz. 1954;8(2):115–182.

Maurizio A. Blüte, Nektar, Pollen, Honig. Broschüre. München: Verlag der D. Bienenwirtsch; 1959–1960.

Harassnigg N, Crailsheim K. Adaptation of hypopharyngeal gland development to the brood status of honeybee (Apis mellifera L.) colonies. J Insect Physiol. 1998;44(10):929–939. https://doi.org/10.1016/S0022-1910(98)00058-4

Hellmich RL, Rothenbuhler WC. Relationship between different amounts of brood and the collection and use of pollen by the honey bee (Apis mellifera). Apidologie. 1986);17(1):13–20. https://doi.org/10.1051/apido:19860102

Smaragdova NP. Izbiratelnaja sposobnost pčel pri opylenii rastenji. Trudy Agrobiologčnej Stancji Biologo-počviennovo Fakulteta; 1956.

Moar NT. Pollen analysis of New Zealand honey. New Zealand Journal of Agricultural Research. 1985;28: 39–70. https://doi.org/10.1080/00288233.1985.10426997

Zander E. Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. Bd. I, II. Berlin and Leipzig: Reichsfachgrupp Imker and Liedloff, Loth and Michaelis; 1935, 1937.

Ricciardelli d’Albore G. Mediterranean melissopalynology. Perugia: Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria, Istituto di Entomologia Agraria, Perugia; 1998.

Bucher E, Kofler V, Vorwohl G, Zieger E. Das Pollenbild der Südtirolen Honige. Leifers: Biologisches Labor der Landesagentur für Umwelt und Arbeitsschutz; 2004.

Wróblewska A, Warakomska Z, Koter M. Pollen analysis of bee products from the north-eastern Poland. Journal of Apicultural Science. 2006;50(1):71–83.

de Sá-Otero MP, Armesto-Baztan S, Díaz-Losada E. Analysis of protein content in pollen loads produced in north-west Spain. Grana. 2009;48(4):290–296. https://doi.org/10.1080/00173130903149140

Šauliené I, Šukiené L, Kainov D, Greičiuviené J. The impact of pollen load on quality of life: a questionnaire based study in Lithuania. Aerobiologia. 2016;32(2):157–170. https://doi.org/10.1007/s10453-015-9387-1

Maurizio A. Grafl I. Das Trachtpflanzenbuch. Nektar und Pollen die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. München: Verlag Ehrenwirth; 1969.

Wróblewska A. Rośliny pożytkowe Podlasia w świetle analizy pyłkowej produktów pszczelich. Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie; 2002. (Rozprawy Naukowe; vol 264).

Szklanowska K, Wieniarska J. Wartość pszczelarska i plonowanie 10 odmian malin (Rubus idaeus L.). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1985;29:231–252.

Teper D. Food plants of Bombus terrestris L. determined by palynological analysis of pollen loads. Journal of Apicultural Science. 2004;48(2):75–81.

Ortiz LP, Polo MJ. El pollen recogido por Apis mellifera L. Durante un dia. Boletim da Sociedade Broteriana. 1992;2(65):43–60.

Beil M, Horn H, Schwabe A. Analysis of pollen loads in a wild bee community (Hymenoptera: Apidae) – a method for elucidating habitat use and foraging distances. Apidologie. 2008;39:456–467. https://doi.org/10.1051/apido:2008021

Klepacz-Baniak J, Czekońska K. Dzienny rozkład wykorzystania pyłku kwiatowego przez pszczołę miodną (Apis mellifera L.). Acta Agrobot. 2006;59(1):271–278. https://doi.org/10.5586/aa.2006.028

Noor MJ, Khan MA, Camphor ES. Palynological analysis of pollen loads from pollen sources of honeybees in Islamabad. Pak J Bot. 2009;41(2):495–501.

Warakomska Z, Konarska A, Żuraw B, Ptáček V. Analiza pyłkowa pierzgi pobranej od rodzin pszczelich (Apis mellifica L.) wywiezionych na uprawy nasienne lucerny (Medicago sativa L.). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1994;38:109–117.

Denisow B. Dynamic of blooming and insect visits on several (Brassicaceae = Cruciferae Jass.) species. Journal of Apicultural Science. 2004;48(2):13–21.

Denisow B. Flowering and pollen production of several Brassicaceae ornamentals. Journal of Apicultural Science. 2008;52(2):13–21.

Atanassova J, Lazarova M. Pollen analysis of bee pollen loads from the region of the town of Shumen (NE Bulgaria). Biologie. 2010;63(3):369–374.

Warakomska Z. Obraz pyłkowy miodów i pierzgi Kotliny Jeleniogórskiej. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1985;29:253–263.

Warakomska Z. Rośliny ogrodowe i ruderalne Puław w obrazie pyłkowym obnóży pszczelich. Bibliotheca Fragmenta Agronomia. 1999;6:137–144.

Demianowicz Z, Warakomska Z. Analiza letnich pożytków pyłkowych Mierzei Wiślanej. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1973;17:39–49.

Pelimon C. L’analyse pollinique des miels de la Republique Populaire Roumaine. Annales de l’Abeille. 1960;3(4):399–347. https://doi.org/10.1051/apido:19600404

Parent J, Feller-Demalsy MJ, Richard PJH. Les sources de pollen et de nectar dans la région de Rimouski, Québec, Canada. Apidologie. 1990;21:431–445. https://doi.org/10.1051/apido:19900505

Szklanowska K, Denisow B. Pożytek pyłkowy z dziewanny (Verbascum L.), dziurawca (Hypericum L.) i wiązówki (Filipendula L.). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE, Horticultura. 1999;7:63–70.

Kołtowski Z, Jabłoński B. Próba opracowania doboru zielnych roślin miododajnych do poprawy pastwisk pszczelich na nieużytkach. Journal of Apicultural Science. 2001;45:21–27.

Young H, Young TP. Alternative outcomes of natural and experimental high pollen loads. Ecology. 1992;73(2):639–647. https://doi.org/10.2307/1940770

Serwatka J. Wyniki analizy pyłkowej miodów wrzosowych. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1958;2(2):55–66.

Poszwiński L, Warakomska Z. Analiza pyłkowa miodów rzepakowych i wrzosowych województwa warszawskiego. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1969;13(1–3):147–157.

Maurizio A. Das Pollenbild europaeischer Heidehonige. Annales de l’Abeille. 1966;9(4):375–388. https://doi.org/10.1051/apido:19660405

Luis-Villota P, Gomez-Ferreras C. Contribution to the pollen analysis of honey from Western Asturia (Spain). Bot-Complutensis. 1989;15:163–173.

Diaz-Losada E, Ricciardelli D’Albore G, Saa-Otero MP. The possible use of honeybee pollen loads in characterising vegetation. Grana. 1998;37(3):155–163. https://doi.org/10.1080/00173139809362660

Muszyńska J, Warakomska Z. Honeybees in monitoring of the environment’s contamination: I. The numerousness of monitoring apiary giving samples of pollen loads, which are representative for a neighborhood rich in pollen flow. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1999;28:197–207.

Muszyńska J, Warakomska Z. Bees in the monitoring of the environment’s contamination: II. Evaluation of possibilities of using bees in the monitoring of the environment’s contamination in the neighborhood of big industrial fertilizer plants. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 2000;24:151–158.

Strzałkowska M. Kwitnienie i wartość pożytkowa Solidago hybrida Hort. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE, Horticultura. 2006;17:131–137.

Warakomska Z, Muszyńska J. In: Proceedings: 34 Naukowa Konferencja Pszczelarska “Roślinność ruderalna i ogrodowa w obrazie pyłkowym obnóży pszczelich zebranych na terenie Puław”; 1997 Mar 12–13; Puławy, Polska. Skierniewice: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa; 1997. p. 81.

Björkman T. The effect of pollen load and pollen grain competition on fertilization success and progeny performance in Fagopyrum esculentum. Euphytica. 1995;83:47–52. https://doi.org/10.1007/BF01677860