Vascular plant flora in the Cytadela cemeteries in Poznań (Poland)

Aneta Czarna

Abstract


The paper presents the spontaneous vascular flora and the flora originating from old or contemporary plantations found in all six currently existing cemeteries located in immediate vicinity on the slopes of the Cytadela Park in Poznań. These studies were carried out in the years 2011–2014. Over this period, 255 species of vascular plants were found. The most interesting species include: Chionodoxa luciliae, Rumex rugosus, Aegopodium podagraria ‘Variegatum’, Ficaria verna f. plenifolia, Galanthus nivalis f. pleniflora, Ornithogalum boucheanum, Ranunculus repens ‘Plena’, and hybrids: Dactylis ×intercedens, Gagea ×pomeranica, Ornithogalum boucheanum × O. nutans, Viola cyanea × V. odorata. A great number of spring geophytes, namely 31 species, was also found.

Among species occurring spontaneously outside the graves, some were new for Poland, e.g., Chionodoxa luciliae, Ornithogalum boucheanum × O. nutans, Viola cyanea × V. odorata, while others were new for the Wielkopolska region: Rumex rugosus, Dactylis ×intercedens, Gagea ×pomeranica, as well as new for Poznań: Erigeron ramosus, Lilium bulbiferum, Muscari armeniacus, M. neglectum, Pimpinella nigra, Poa subcaerulea, and Veronica hederifolia s. s.


Keywords


cemetery; vascular flora; geophytes; ergasiophytes; Poznań; Cytadela; Wielkopolska

Full Text:

PDF

References


Olszewski W. Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; 2008.

Czarna A, Woźnicka A, Maj M, Morozowska M. Flora of vascular plants of selected Poznań cemeteries. Acta Agrobot. 2011;64(4):123–140. https://doi.org/10.5586/aa.2011.054

Czarna A. Flora naczyniowa Starego cmentarza katolickiego na Świerczewie w Poznaniu. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. 2005;9:61–76.

Trzcińska-Tacik H. Flora synantropijna Krakowa [Habilitation thesis]. Kraków: Uniwersytet Jagelloński; 1979. (Rozprawy Habilitacyjne; vol 32).

Kornaś J. Oddziałowywanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad Bot. 1981;25(3):165–182.

Naegeli D, Thelung A. Die Flora des Kantons Zürich. I Teil. Die Ruderal – und Adventivf­kora des Kantons Zürich. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 1905;50:225–305.

Mirek Z, Piękoś Mirkowa H, Zając A, Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland: checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Gawryś W. Słownik roślin zielnych. Łacińsko-polski. Kraków: Oficyna Botanica; 2008.

Chmiel J. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część II. Atlas rozmieszczenia roślin. Poznań: Wydawnictwo Sorus; 1993.

Czarna A. Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 2009.

Zarzycki K, Trzcińska-Tacik H, Różański W, Szeląg Z, Wołek J, Korzennik U. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 2).

Szulczewki J. W. Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej. 1951;12(6):1–128.

Jackowiak B. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 1993. (Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; vol 2).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.

Kopaliński W. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna; 1990.

Wysoczyński W. Sematyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin (niektóre aspekty z pogranicza chrześcijańsko-pogańskiego). Acta Universitatis Wartislavensis. 2001;16:71–81.

Zaraś-Jakuszewicz E, Szymczak-Piątek M, Wieczorek J. Symbolika roślin i związana z nim obrzędowość w tradycji ludowe. In: Janicki J, Borkowski Z, editors. Krajobraz a ogród wiejski. T. 3. Lublin: Wydawnictwo KUL; 2004. p. 139–149.

Bączyk J, Bilski A. Na stoku Cytadeli Poznańskiej. Przewodnik po cmentarzach. Poznań: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu; 2005.

Węglarski K. Dianthus gratiaopolitanus Vill. Goździk siny. In: Kaźmierczakowa R, Zarzyc­ki K, editors. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk; Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk; 2001. p. 111–113.

Wróbel I, Vončina G, Stawowczyk K, Beczała T. Oman wąskolistny Inula ensifolia L. In: Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, editors. Czerwona księga Karpat Polskich. Rośliny naczy­niowe. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk; 2008. p. 392–394.

Jackowiak B. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Poznań: Zakład Taksonomii Roślin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 1993. (Prace Zakładu Takso­nomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; vol 2).

Galera H, Sudnik-Wójcikowska B, Lisowska M. Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy na tle flory miasta. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1993;38(1):237–261.

Lisowska M, Sudnik-Wójcikowska B, Galera H. Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy – wybrane aspekty analizy siedliskowej. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Series Polonica. 1994;1:19–31.

Czarna A. Flora naczyniowa cmentarzy ewangelickich w Koźminie i Koźmińcu (Nizina Wielkopolska). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika. 2001;4:27–37.