The contribution of yield components in determining the productivity of winter wheat (Triticum aestivum L.)

Elżbieta Harasim, Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski, Paweł Harasim, Mariola Staniak, Beata Feledyn-Szewczyk

Abstract


The aim of the present study was to determine the effect of different growth regulator rates and nitrogen fertilization levels on yield components and to evaluate their influence on winter wheat productivity. A field experiment with winter wheat ‘Muza’ was conducted at the Czesławice Experimental Farm, belonging to the University of Life Sciences in Lublin, Poland over the period 2004–2007. In this experiment, the effect of the studied factors on yield and its components was primarily dependent on weather conditions during the study period.

An increase in nitrogen rate from 100 to 150 kg ha−1 in 2005 and 2007 had a significant effect on the increase in grain yield per unit area. In 2005, the grain yield rose through increased spike density (by 6.3%) and a higher number of grains per spike (by 1.6%). The 1000-grain weight decreased the grain yield per unit area (by 0.04 t ha−1). In 2007, the higher yield of wheat fertilized with nitrogen at a rate of 150 kg N ha−1 was positively affected by all the three yield components. The statistical analysis of the results showed that the winter wheat grain yields were also significantly affected by the retardant rates applied depending on the year.


Keywords


winter wheat; nitrogen fertilization; retardant; yield; yield components

Full Text:

PDF

References


Akbar M, Muhammad T, Tayyab J, Muhammad A. Evaluation of exotic wheat germplasm for seed yield and its components under rain fed conditions. Sarhad Journal of Agriculture. 2001;17(4):511–513.

Singh BN, Vishwakarma SR, Singh VK. Character association and path analysis in elite lines of wheat (Triticum aestivum L.). Plant Archives. 2010;10(2):845–847.

Podolska G, Sułek A, Stankowski S. Number of ears per area unit – main factor of winter wheat yielding (review). Acta Scientiarum Polonorum Agricultura. 2002;1(2):5–14.

Singh SP, Diwivedi VK. Character association and path analysis in wheat (Triticum aestivum L.). Agricultural Science Digest. 2002;22(4):255–257.

Sainis JK, Shouche SP, Bhagwat SG. Image analysis of wheat grains developed in different environments and its implications for identification. J Agric Sci. 2006;144:221–227. http://dx.doi.org/10.1017/S0021859606006010

Khan AS, Ashfaq M, Asad MA. A correlation and path coefficient analysis for some yield components in bread wheat. Asian J Plant Sci. 2003;2(8):582–584. http://dx.doi.org/10.3923/ajps.2003.582.584

Leilah AA, Al-Khateeb SA. Statistical analysis of wheat yield under drought conditions. J Arid Environ. 2005;61(3):483–496. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaridenv.2004.10.011

Aycicek M, Yildirim T. Path coefficient analysis of yield and yield components in bread wheat (Triticum aestivum L) genotypes. Pak J Bot. 2006;38:417–424.

Dogan R. The correlation and path coefficient analysis for yield and some yield components of durum wheat (Triticum turgidum var. durum L.) in west Anatolia conditions. Pak J Bot. 2009;41(3):1081–1089.

Ługowska B, Banaszak Z, Wójcik W, Grzmil W. Zależność plonu ziarna pszenicy ozimej o skróconym źdźble od jego składowych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2004;231:5–10.

Mollasadeghi V, Imani AA, Shahryari R, Khayatnezhad M. Classifying bread wheat genotypes by multivariable statistical analysis to achieve high yield under after anthesis drought. Middle East J Sci Res. 2011;7(2):217–220.

Samborski S, Kozak M, Mądry W, Rozbicki J. Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Cz. II. Zastosowanie dla plonu ziarna pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica. 2005;4(88):84–97.

Podolska G, Krasowicz S. Efektywność produkcyjna i ekonomiczna uprawy pszenicy ozimej w zależności od czynników agrotechniki. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. 2008;266(8):133–140.

Pržulj N, Momcilovic V. Characterization of vegetative and grain filling periods of winter wheat by stepwise regression procedure. I. Vegetative period. Genetika. 2011;43(2):349–359. http://dx.doi.org/10.2298/GENSR1102349P

Brzozowska I, Brzozowski J, Hruszka M. Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophysica. 2008;11(3):597–611.

Harasim A, Matyka M. Ważniejsze elementy technologii produkcji wpływające na poziom plonowania pszenicy ozimej oraz ich zmiana w ujęciu długookresowym. Pamiętnik Puławski. 2005;140:59–68.

Noworolnik K. Effect of some soil properties on yielding of winter wheat and winter barley. Acta Agrophysica. 2008;12(2):477–485.

Rudnicki F. Wyznaczanie wpływu poszczególnych elementów plonowania na różnice plonów między obiektami doświadczalnymi. Fragmenta Agronomica. 2000;3(67):53–65.

Nouri-Ganbalani A, Hassanpanah D, Nouri-Ganbalani G. Effects of drought stress condition on the yield and yield components of advanced wheat genotypes in Ardabil. Journal of Food, Agriculture and Environment. 2009;7:228–234.

Ahmadizadeh M, Nori A, Shahbazi H, Aharizad S. Correlated response of morpho-physiological traits of grain yield in durum wheat under normal irrigation and drought stress conditions in greenhouse. Afr J Biotechnol. 2011;10(85):19771–19779.

Hannachi A, Fellahi ZEA, Bouzerzour H, Boutekrabt A. Correlation, path analysis and stepwise regression in durum wheat (Triticum durum Desf.) under rainfed conditions. Journal of Agriculture and Sustainability. 2013;3(2):122–131.

Chrzanowska-Drożdż B. Reakcja pszenicy ozimej na dawki i terminy stosowania azotu. Część I. Rozwój i plonowanie pszenicy ozimej w zależności od dawki i terminu stosowania azotu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 2001;80:257–270.

Fageria N, Baligar V, Li Y. The role of nutrient efficient plants in improving crop yields in the twenty first century. J Plant Nutr. 2008;31:1121–1157. http://dx.doi.org/10.1080/01904160802116068

Mądry W, Gozdowski D, Rozbicki J, Pojmaj M, Samborski S. Związki między plonem ziarna a jego składowymi w populacji rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w trzech stacjach doświadczalnych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2007;245:77–94.

Weber R, Biskupski A. Influence of seeding density and seeding date on the characters of yield structure components and the yield of winter wheat cultivars on light soil. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura. 2007;6(3):77–85.

Ali Y, Atta BM, Akhter J, Monneveux P, Lateef Z. Genetic variability, association and diversity studies in wheat (Triticum aestivum L.) germplasm. Pak J Bot. 2008;40(5):2087–2097.

Theobald CM, Roberts AMI, Talbot M, Spink JH. Estimation of economically optimum seed rates for winter wheat from series of trials. J Agric Sci. 2006;144:303–316. http://dx.doi.org/10.1017/S0021859606006289

Harasim E, Wesołowska-Trojanowska M. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej. Pamiętnik Puławski. 2010;152:77–84.

Klimont K. Wpływ herbicydów na wartość siewną i skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2007;243:57–67

Sokoto MB, Abubakar IU, Dikko AU. Correlation analysis of some growth, yield, yield components and grain quality of wheat (Triticum aestivum L.). Nigerian Journal of Basic and Applied Sciences. 2012;20(4):349–356.

Singh RK, Chaudhary BD. Biometrical methods in quantitative genetic analysis. New Delhi: Kalyani Publisher; 1979.