Effect of aqueous extracts of selected medicinal plants on germination of windgrass [Apera spica-venti (L.) P. Beauv.] and lambsquarters (Chenopodium album L.) seeds

Agnieszka Synowiec, Adriana Nowicka-Połeć

Abstract


The study aimed to determine the effect of aqueous extracts of medicinal plants (Matricaria chamomilla, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, and Urtica dioica) containing allelopathic compounds on seed germination in lambsquarters (Chenopodium album) and herbicide-resistant windgrass (Apera spica-venti). A Petri-dish experiment was carried out, in which the effects of five concentrations of aqueous extracts on the germination of weeds were assessed for 10 consecutive days. It was found that the dynamics of seed germination are closely related to the type and concentration of aqueous extract of medicinal plants. The 8% U. dioica aqueous extract posed the strongest inhibitory effect, limiting the germination of both lambsquarters and windgrass. Additionally, weed germination was delayed by 12–72 h in the presence of extracts, compared with the control. Summing up, the aqueous extracts of medicinal plants, especially their higher concentrations, pose a desirable inhibiting effect against the germination of lambsquarters and herbicide-resistant windgrass seeds.

Keywords


allelopathy; dynamics of germination; German chamomile; initiation of germination; St. John’s wort; stinging nettle

Full Text:

PDF

References


Inderjit, Keating KI. Allelopathy: principles, procedures, processes, and promises for biological control. Advances in Agronomy. 1999;67:141–231. http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60515-5

Stokłosa A. Bioherbicidy i alleloherbicydy w walce z chwastami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2006;6:41–52.

Amini S, Azizi M, Joharchi MR, Shafei MN, Moradinezhad F, Fujii Y. Determination of allelopathic potential in some medicinal and wild plant species of Iran by dish pack method. Theoretical and Experimental Plant Physiology. 2014;26(3–4):189–199. http://dx.doi.org/10.1007/s40626-014-0017-z

Kadioglu I, Yanar Y, Asav U. Allelopathic effects of weeds extracts against seed germination of some plants. J Environ Biol. 2005;26:169–73.

Khan TD, Hong NH, Xuan TD, Chung IM. Paddy weed control by medicinal and leguminous plants from Southeast Asia. Crop Prot. 2005;24:421–431. http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2004.09.020

Đikić M. Allelopathic effect of the extract of aromatic and medicinal plants on germination of weed seeds. In: Proceedings of the 11th European Weed Research Society Symposium; 1999 Jun 28 – Jul 1; Basel, Switzerland. Warwick: European Weed Research Society; 1999. p. 75.

Komorowska A, Wrzesińska E, Bochyński P. Potencjał allelopatyczny wyciągów wodnych z chwastów w stosunku do siewek pszenicy ozimej i żyta. Folia Pomerianensis Universitatis Technologiae Stetinensis. 2012;296:43–52.

Dziamski A, Stypczyńska Z. Allelopathic effect of preparations of Betula pendula Roth., Chamomilla recutita L. and Urtica dioica L. on the initial growth of Hordeum vulgare L. Acta Agrobot. 2015;68(1):3–8. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2015.007

Jafarpoor R, Tajbakhsh M, Eivazi AR. The allelopathic effects of Sinapsis alba L., Achillea millefolium L., Salvia nemorosa L., Artemisia incana L. and walnut leaf on red bean (Phaselous coccineus L.). Iranian Journal of Field Crop Research. 2011;9:39–49.

Babaahmadi H, Ghanbari A, Asadi G, Khodambashi Emami M. Allelopathic effect from some medicinal plants on germination of Alyssum hirsutum and Amaranthus retroflexus. International Journal of Agronomy and Plant Production. 2013;4:3344–3347.

Đikić M. Allelopathic effect of aromatic and medicinal plants on the seed germination of Galinsoga parviflora, Echinochloa crus-galli and Galium molugo. Herbologia. 2005;6:51–57.

Osinska E, Weglarz Z. Charakterystyka chemiczna ekotypow dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) z kilku stanowisk na terenie Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1998;463:437–443.

Grys A, Kania M, Baraniak J. Chamomile – common herb plant with multiple phytochemical properties. Postępy Fitoterapii. 2014;2:90–93.

Szewczuk C, Mazur M. Wpływ zróżnicowanych dawek nawozów azotowych na skład chemiczny pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) zbieranej w trzech fazach rozwojowych. Cz. II. Zawartość składników mineralnych. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2004;3(1):239–248.

Wierzchowska-Renke K, Ivancheva S, Zobel AM. Wpływ bliskości ciągów komunikacyjnych na skład chemiczny Achillea millefolium L. i Tanacetum vulgare L. Herba Polonica. 1998;4(44):353–360.

Adamczewski K. Zjawisko odporności chwastów na herbicydy. Ochrona Roślin. 2008;1:15–16.

Bochenek A. Wpływ czynników biotycznych i zabiegów uprawowych na glebowy bank nasion chwastów. Postępy Nauk Rolniczych. 2000;2:19–28.

Baličević R, Ravlić M, Lucić I, Marić K, Nikolić M, Bule S, et al. Allelopathic effect of chamomile (Matricaria chamomilla L.) on hoary cress [Cardaria draba (L.) Desv.]. In: Proceedings of the 7th International Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection; 2014 May 28–30; Vukovar, Croatia. Osijek: Glas Slavonije d.d.; 2014. p. 218–222.

Jezierska-Domaradzka A, Kuźniewski E. Allelopatyczny wpływ wodnych wyciągów z Capsella bursa-pastoris (L.) Medik i Stellaria media (L.) Vill. na kiełkowanie i juwenilne stadia Ocimum basilicum L. i Origanum majorana L. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E Agricultura. 2007;2:10–16.

Alipour S, Farshadfar E, Amirian M, Montazeri M. The effect of St John’s wort (Hypericum perforatum) extract on the weeds of corn (Zea mays L.) under laboratory condition. Ann Biol Res. 2013;4:23–28.

O’Donovan JT, Remy EADS, O’Sullivan PA, Dew DA, Sharma AK. Influence of the relative time of emergence of wild oat (Avena fatua) on yield loss of barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum). Weed Sci. 1985;33:498–503.